Santa María, 26 de abril de 2021.- En aquests moments, s’està duent a terme la primera fase d’execució, finançada pel Govern de les Illes Balears amb 2.075.347,49 euros de l’impost de turisme sostenible, que preveu la construcció íntegra de la bassa de reg, així com els elements de seguretat i de control.
La bassa de regants de Porreres neix de la necessitat de regenerar i aprofitar les aigües produïdes a la depuradora per al reg agrícola. Les aigües hauran de rebre un tractament terciari per tal que puguin ser aprofitades després per la Comunitat de Regants de Porreres.

La construcció va sorgir a iniciativa de la Cooperativa, pageses i el Ajuntament de Porreres

En una reunió amb representants de la Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries (SEIASA), organisme depenent del Ministeri d’Agricultura del Govern d’Espanya, representants de la Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears, membres del Consistori, de la Cooperativa Agrícola de Porreres i de la Comunitat de Regants i Jerònima Bonafé i Mª Francisca Parets, presidenta i directora gerent, respectivament de Cooperatives. Se sol·licitarà al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació sol·liciti finançament dels Fons Europeus Next Generation perquè inclogui entre les seves prioritats l’execució de la segona fase de la bassa de regants.