Consultoria empresarial

És un dels serveis que neix arran de la detecció de les necessitats d’algunes cooperatives associades. La finalitat és donar unes pautes per tal de millorar la gestió interna administrativa de la cooperativa i, per sinergia, la seva gestió  empresarial.

Es treballa en molts àmbits:

·         Anàlisi control intern de la cooperativa

·         Diagnosi de deficiències facilitant les solucions per a corregir, en cada cas, els procediments de treball

·        Revisió del control d’entrades i sortides del magatzem

·        Metodologia del cobrament i el pagament a clients i proveïdors

·         Tresoreria

·         Control de la despesa

·         Inversions

·         Finançament extern