Formació

La Unió de Cooperatives Agràries de Balears ofereix un ampli ventall d’activitats formatives amb la finalitat de facilitar el reciclatge professional dels treballadors i els socis i de garantir l’adaptació dels consells rectors a les noves formes dels equips directius, l’increment de la competitivitat empresarial i les severes exigències d’un mercat global.

El col·lectiu agroalimentari cooperatiu és heterogeni, dispers en el territori i amb necessitats molt diverses. Cooperatives agro-alimentàries oferta una formació amb accions dissenyades en col·laboració amb especialistes multidisciplinaris que pretén donar resposta a les necessitats detectades i, amb l’oferta de formació a mida, cerca l’adaptació a les empreses per potenciar la cultura corporativa i l’eficàcia dels equips de treball en cada cas concret.