Jurídic

A més dels serveis jurídics en general, que van de la consultoria i l’ assessorament telefònic o presencial, fins a totes les actuacions pròpies que es poden derivar de la relació entre soci i cooperativa i entre cooperatives, així com el foment de la intercooperació i la constitució de noves cooperatives, també es realitza assessorament i acompanyament a les ADS (Associació de Defensa Sanitària) i ADV (Associació de Defensa Vegetal).

Així, el Servei Jurídic s’ocupa de:

·        Elaboració o modificació d’estatuts socials.

·        Assistència a consells rectors i assemblees.

·        Redacció de convenis i contractes.

·        Resolució de consultes.

·        Elaboració d’informes.

·        Gestió de tràmits.

·        Estudi de la sol·licitud d’inscripció registral de marques.

·        Elaboració d’expedients sancionadors als socis.

·        Recursos administratius.

·        Reclamacions econòmic–administratives

·        Reclamacions de quantitats impagades pel procediment monitori.

·        Constitució de cooperatives.