Qui som

Cooperatives agro-alimentàries (abans UCABAL) som una organització d’àmbit territorial que des de l’any 1988 ve defensant els interessos econòmics i socials de les cooperatives agroalimentàries de Balears amb una base social de més 6.000 socis agricultors i ramaders.

Cooperatives agro-alimentàries,apostem per difondre i promocionar el cooperativisme com a model empresarial vàlid i que permet a l’agricultor i ramader participar en major mesura del valor afegit dels seus productes i, per extensió, donar major transparència i estabilitat als mercats agraris.

Defensem davant tots els organismes públics o privats la promoció d’un cooperativisme fort i competitiu, apostem per actuacions de promoció del seu producte i d’interès general de cooperativisme, a la vegada que impulsem projectes d’intercooperació .

En els propers anys només els agricultors i ramaders més organitzats podran mantenir-se en un mercat globalitzat, més competitiu i exigent, on la demanda continuarà el seu procés de concentració a l’igual que els principals subministradors d’inputs agraris. Per això, Cooperatives agro-alimentàries està impulsant polítiques i projectes que fomentin la integració cooperativa i les relacions de cooperació empresarial entre les cooperatives de les Illes Balears.

Per aconseguir tot això comptem amb professionals que donen serveis tècnics encaminats a la millora de la gestió i la competitivitat de les cooperatives. Els nostres serveis estan avalats per la certificació del sistema de qualitat ISO 9001:2008, acreditant que apostem per la qualitat i el compromís amb la millora continua .

A nivell estatal estem associats a Cooperativas agro-alimentarias, organització que representa i defensa els interessos del moviment cooperatiu agrari a nivell nacional i ens permet estar representats dins les institucions europeas.

La nostra fulla de ruta i les actuacions planificades anualment les marca el Pla Estratègic del Cooperativisme Agrari a nivell estatal i el Pla d’Adequació del sector de les Illes Balears. Les estratègies són les mateixes i els objectius a aconseguir a mig i llarg termini són els següents:

        • El redimensionament de les cooperatives per guanyar volum i força competitiva.
• La millora de la seva competitivitat.
• Potenciar el model de qualitat
• La professionalització del sector.
• La comunicació, imatge, informació i promoció.

Passat i present.
UCABAL es va constituir a l’any 1988 impulsada per les següents cooperatives: Unió de Cooperatives Agràries de Menorca i Cooperativa del Camp Mallorquí (ambdues cooperatives de segon grau), Cooperativa Agrícola Poblense, Agrícola de Porreres i Agrícola i Ramadera Districte Sa Pobla (SCAG).

UCABAL neix per impulsar i representar al moviment cooperatiu de les Illes coincidint també en un moment en el que les cooperatives havien estat sumides dins una greu crisi i era primordial donar suport per arribar a l’estabilitat econòmica que, a partir de l’any 1997 es fa visible a totes les cooperatives.

L’any 2009 s’ha implantat la nostre nova imatge. Amb el canvi de denominació hem volgut adaptar-nos a la nova realitat econòmica, social i empresarial, ressaltant el concepte d’empresa integral, moderna i adaptada als mercats actuals que han de tenir avui en dia les cooperatives.

El paper de les cooperatives a l’economia agrària i en el món rural permet als productors millorar la seva capacitat de negociació i millorar la seva competitivitat. A més, els permet estar puntualment informat i assessorat en les seves necessitats. Els permet emprendre inversions per reforçar la seva capacitat empresarial i emprendre projectes d’innovació que per sí mateixos, de forma individual mai podrien fer.