UCABAL

El 23 de març de 1988 es va constituir legalment la Unió de Cooperatives Agràries de Balears, coneguda pel seu acrònim UCABAL. S’executava així el manament de l’Assemblea constituent celebrada el 19 de febrer a Palma. El nou ens de representació cooperativista estava format per 5 cooperatives agràries i ramaderes: la Unió de Cooperatives Agràries de Menorca, la S.C.L. del Camp Mallorquí, la Cooperativa Agrícola Poblense, la Cooperativa Agrícola de Porreres, i Sociedad Cooperativa Agrícola-Ganadera sa Pobla. Els membres del primer Consell Rector foren:

  • Antonio Cardona Sans, de la Unió de Cooperatives Agràries de Menorca, president.
  • Francisco Sastre Mora, de la Cooperativa Agrícola de Porreres, vicepresident.
  • Francisco Garcias Bibiloni, de la S.C.L. Camp Mallorquí, secretari.
  • Rafael Crespí Cladera, de la Cooperativa Agrícola Poblense, tresorer.
  • Vocals: Martín Quetglas Torrens (Sociedad Cooperativa Agrícola-Ganadera sa Pobla). Miquel Pastor Tous i Antonio Ribas Moll (S.C.L. Camp Mallorquí). Guillermo de Olives Pons i Salvador Florit Orfila (Unió de Cooperatives Agràries de Menorca). Poncio Feliu Martorell (Cooperativa Agrícola de Porreres). Lorenzo Siquier Serra (Cooperativa Agrícola Poblense).
    • Suplents: Juan Llabrés Serra (Sociedad Cooperativa Agrícola-Ganadera sa Pobla). Antonio Gost Comas (Cooperativa Agrícola Poblense). Miguel Binimelis Oliver (Cooperativa Agrícola de Porreres).
  • Interventors: Sebastián Quetglas Gost (Sociedad Cooperativa Agrícola-Ganadera sa Pobla). Juana Pons Llorens (Unió de Cooperatives Agràries de Menorca). Mateo Serra Riutord (Cooperativa Agrícola Poblense).
    • Suplents: Antonio Martorell Cerdà (Cooperativa Agrícola de Porreres). Francisco Cantallops Mir (Sociedad Cooperativa Agrícola-Ganadera sa Pobla). Jorge Benassar Amer( S.C.L. Camp Mallorquí).