El paper del cooperativisme

El paper que juguen les cooperatives dins l’economia agrària i el món rural és fonamental.

Gràcies a les cooperatives molts d’agricultors i ramaders han pogut millorar la seva capacitat de negociació i la seva competitivitat en un mercat global cada dia més complexe.

Les cooperatives han aportat els serveis al món rural, la formació, la informació als seus socis, la introducció a les noves tecnologies per millorar l’eficiència productiva i la innovació.

Aquets valors i d’altres con la participació democràtica, la solidaritat i la modernització que acompanyen al cooperativisme han fet que avui les cooperatives siguin una de les parts més importants de la cadena agroalimentària i una peça clau per a garantir el futur del sector agroalimentari balear.

Més del 85% de les explotacions formen part d’una cooperativa, que comercialitza les seves produccions i els abasteix dels subministres que necessiten per fer el seu procés de producció.

Les cooperatives es caracteritzen per una sèrie de singularitats que les donen un destacat paper socioeconòmic a la nostre comunitat. Contribueixen al desenvolupament rural i ofereixen gran part dels productes que consumim.

Les cooperatives són les empreses dels agricultors i ramaders. Tenen un funcionament democràtic i així, els socis participen en les decisions de les seves pròpies empreses.

Aquest model de producció ha permès que milers de persones que viuen en el medi rural de les nostres terres ho pugui seguir fent i en molt de casos, que els aliments que consumim segueixen produint-se i COMERCIALITZANT-SE.

S’ha de destacar l’important paper de les cooperatives en el desenvolupament rural, ja que sovint són les úniques empreses ubicades a les zones rurals i generen molta més activitat econòmica que la pròpiament circumscrita als seus socis i treballadors. A més, estan vinculades al medi rural de forma continuada i la seva permanència està garantida per la pròpia naturalesa, ja que els seus socis i dirigents són agricultors i ramaders de les regions de producció on les cooperatives estan establertes. En definitiva, les cooperatives produeixen riquesa per al medi rural i, socialment, generen treball, donant força així el teixit rural.

El moviment cooperatiu va néixer a Europa coincidint amb els inicis de la primera revolució industrial i durant el segle XX es va desenvolupar a tot el món. Actualment les cooperatives són presents a pràcticament tots els països i aporten a la major part d’activitats econòmiques: en total representen al voltant de 800 milions de persones.

Aquests darreres anys s’ha posat de manifest la importància del model cooperatiu per aconseguir una millor redistribució dels recursos i prestar amb més eficàcia els serveis de naturalesa social. La cooperativa esdevé una figura clau en la consolidació del concepte d’ empresa competitiva perquè potencia el capital humà al temps que incorpora la responsabilitat social a la seva estructura.