Principis cooperatius

 

Les cooperatives són empreses que pertanyen als seus membres, els quals les dirigeixen i gestionen.  Segons la definició de la Declaració d’Identitat Cooperativa, una cooperativa és «una associació autònoma de persones que s’han unit voluntàriament per fer front a les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns per mitjà d’una empresa de propietat conjunta i democràticament controlada».

Totes les cooperatives es regeixen per uns valors i uns principis comuns. Autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtatequitat i solidaritat, són els valors cooperativistes que fonamenten els principis comuns acordats internacionalment.

Aquests principis, constitueixen la base filosòfica del moviment cooperatiu i esdevenen directrius a través de les quals els cooperativistes desenvolupen les seves actuacions i deriven de les normes que es van auto imposar els “Pioners de Rochdale” a mitjan segle XIX. Des de 1895, l’Aliança Cooperativa Internacional, organització independent i no governamental establerta per unir, representar i treballar al servei de les cooperatives de tot el món, és l’organisme que vetlla pels interessos cooperativistes i qui, el 1995, va adoptar la Declaració d’Identitat Cooperativa, en la qual s’inclouen la definició de cooperativa, els valors de les cooperatives i els set principis cooperatius descrits a continuació:

› Adhesió voluntària i oberta


› Gestió democràtica per part dels associats


› Participació econòmica dels associats


› Autonomia i independència


› Educació, formació i informació


› Cooperació entre cooperatives


› Interès per la comunitat