Membres del Consell Rector

  COOPERATIVA   NOM   CÀRREC
  SAT SON BORA   Jerònima Bonafé Ramis   Presidenta
  COINGA   Santiago Lafuente Mir   Vicepresident
  COOP. SANT BARTOMEU SÓLLER   Jaume Orell Canals   Secretari
  AGROEIVISSA S. COOP.   Pep Mayans Mari   Tresorer
  COOP. SANT BARTOMEU DE FERRERIES   Francesc Truyol Olives   Vocal
  COOP. DEL CAMP DE MENORCA   Carlos Torres Florit   Vocal
  CAMP MALLORQUÍ, SCL   Antoni Garcias Simón   Vocal
  AGROMALLORCA, SAT   Isabel M.ª Vicens Gelabert   Vocal
  PAGESA D’INCA, S. COOP.   Bernat Ramis Coll   Vocal
  COOP.  AGRÍCOLA DE PORRERES   Joan Mora Adrover   Vocal
  COOP. PAGESA DE POLLENÇA   Martí Solivellas Ferrer   Vocal
  COOP. BESSONER   Margalida Seguí Villalonga   Interventor
  COOP. SANT MARTÍ   Joan Fullana Gomila   Interventor
  COOP. SANT ANTONI   Maria Ribas Roig   Interventor