Membres del Consell Rector

  COOPERATIVA   NOM   CÀRREC
SAT SON BORA   Jerònima Bonafé Ramis   Presidenta
COINGA   Santiago Lafuente Mir   Vicepresident
COOP. SANT BARTOMEU SÓLLER  Pere Joan Oliver Orell   Secretari
COOP. BESSONER   Margalida Seguí Villalonga   Tresorer
SCL AGROEIVISSA   Josep Mayans Marí   Vocal 1
COOP. DEL CAMP DE FORMENTERA   Marcos Ribas Torres   Vocal 2
COOP. SANT MARTÍ DE MERCADAL   José Juan Fullana Barber   Vocal 3
COOP. DEL CAMP DE MENORCA  Carlos Torres Florit   Vocal 4
CAMP MALLORQUÍ SCL Miquel Gual Pons   Vocal 5
COOP.  AGRÍCOLA DE PORRERES Joan Mora Adrover   Vocal 6
 Agromallorca SAT  Isabel Mª Vicens Gelabert   Vocal 7
SCL PAGESA DE POLLENÇA  Martí Solivelles Ferrer   Interventor
SCL SANT BARTOMEU DE FERRERÍES  Francesc Truyol Olives   Interventor
SCL COOP. SANT ANTONI DE PORTMANY María Ribas Roig   Interventor