Les cooperatives agro-alimentàries. Més que una empresa

El cooperativisme agrari respon d’una manera molt eficaç als nous reptes que demanda la societat europea actual i que van més enllà de satisfer les necessitats nutricionals pròpies de qualsevol aliment.

Els consumidors demanen, a més, aliments que garanteixin la seguretat alimentària, d’alta qualitat, comoditat i maneig i mitjans de producció respectuosos amb el medi ambient i el benestar dels animals.

Les cooperatives estan en condicions d’oferir resposta a aquestes exigències, degut a la seva privilegiada posició de pont que vincula la producció, la transformació i la comercialització a les mateixes mans.

GUARDIÀ I PALANCA DEL DESENVOLUPAMENT DEL NOSTRE CAMP
La cooperativa és una empresa lligada al món rural, a l’agricultor i al ramader. Contribueix a l’equilibri i a la ordenació del territori, al manteniment i a la millora de la qualitat de vida de la població en els nostres pobles, i a la conservació del patrimoni natural i cultural.

EMPRESES SOSTENIBLES
Les cooperatives utilitzen mitjans de producció respectuosos amb el medi ambient i el benestar dels animals. Contribueixen a la conservació del medi, a la gestió sostenible dels recursos i a la preservació de la biodiversitat i del paisatge.

RESPONSABILITAT SOCIAL
Els agricultors participen activament en la cooperativa, com a socis, clients i proveïdors. Decideixen democràticament sobre el funcionament de la seva empresa i garanteixen unes condicions de feina socialment responsables. Per altre banda, les cooperatives concentren l’oferta i milloren així la posició negociadora dels productors davant els clients i proveïdors.

DEL CAMP A LA TAULA
Les cooperatives realitzen un seguiment total del seus productes i compleixen amb les més estrictes exigències de qualitat, traçabilitat i de seguretat alimentària. Mantenen així una posició privilegiada dins la cadena agroalimentària.

EVITEN LA DESLOCALITZACIÓ
Les cooperatives, sent empreses dels agricultors i ramaders, estan fermament compromeses amb el territori en el que s’assenten. Sovint són les úniques empreses ubicades en les zones rurals, generant treball estable i evitant migracions forçoses cap als nuclis urbans.

COOPERATIVES, EMPRESES DE FUTUR
Les cooperatives afronten el futur apostant per la introducció de noves tecnologies, la modernització de les seves estructures i la participació en iniciatives d’ I+D+i. Contribuint així al desenvolupament tecnològic del món rural.