Breu resum històric

Si bé el moviment cooperatiu agrari a les Illes es remunta a fa més de cent anys, la Unió de Cooperatives Agràries de les Illes Balears, UCABAL, no es va constituir fins molts anys després que les cooperatives comencessin la seva història, concretament va començar la seva singladura el 1988.

És a principis de segle XX quan el moviment cooperatiu agafa força. La necessitat de regular el món del treball i la voluntat d'associar-se, fa que es comencin a constituir cooperatives, mútues i sindicats (Llei d'Associacions de l'any 1887). A partir d'aquí es comencen a promoure centres socials (mútues i cooperatives) i la unió del pagesos pera  defensar els seus interessos i fomentar la lluita contra les plagues a les produccions. Es comencen a cooperativitzar les vendes de pinsos, llavors i arbres per a sembrar.

Entre les cooperatives amb més història tenim la Cooperativa de Sant Bartomeu de Sóller i l'Agrícola de Sant Joan, amb més de cent anys d'existència, i moltes cooperatives com les de Sant Bartomeu de Ferreries, Santa Eulàlia de Eivissa i Agrícola de Porreres amb més de cinquanta.

Totes aquestes cooperatives de producció, sorgeixen i coincideixen amb una activitat comercial lligada amb el mercat exterior. La Cooperativa de Porreres exportava albercoc a Europa, les cooperatives de Sa Pobla i Muro patata, la de Sóller donava sortida a la taronja… és a dir, existia una necessitat bàsica de donar sortida a les produccions i de comercialització en comú dels productes, una de les raons fonamentals per a constituir-se com a cooperatives.

A Menorca, així com també a Eivissa, el fet que promou la creació de les cooperatives és la necessitat d'abaratir els costos. A través de la cooperativa poden fer les compres en comú dels productes que els socis de la cooperativa necessiten per a la seva explotació a uns preus més competitius. Entre els anys 1945 i 1966 es constitueixen la majoria de les històriques.

La cooperativa de COINGA neix l'any 1966, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ramaders i donar al seu producte un valor afegit. La cooperativa va permetre alliberar els pagesos de fer el formatge cada matí i tarda, això es va traduir en qualitat de vida per als socis i en la possibilitat de modernitzar les seves explotacions.

Uns anys més tard, arran de la transició política i l'arribada de la democràcia, és quan aquest moviment associacionista s'activa i, entre els anys 1975 i 1980, és quan es constitueixen la majoria de les cooperatives existents avui dia. Prova d'aquest impuls, l'any 1983 es ​​va constituir la Cooperativa de segon grau Camp Mallorquí, per
iniciativa de la majoria de les cooperatives de Mallorca i, uns anys més tard, el 1987, es constitueix UCAME, la cooperativa de segon grau que agrupava a totes les cooperatives de Menorca.

Durant els últims anys de la dècada dels vuitanta, les cooperatives van travessar per una significativa crisi en la gestió econòmica, moltes van baixar significativament els seus volums de venda, i les conseqüents pèrdues varen posar en perill la seva viabilitat econòmica, fins i tot, algunes d’elles van desaparèixer. És en aquest entorn quan es gesta la Unió de Cooperatives Agràries de les Illes Balears.

 

UCABAL neix per impulsar i representar el moviment associacionista de les Illes i per donar suport a la gestió de les cooperatives.

Amb el suport de: