Assegurances generals

El departament d’Assegurances Generals col·labora des de l’any 2003 amb la Corredoria AN Sociedad Cooperativa de Navarra, amb l’objectiu d’oferir tot tipus d’assegurances, cercant les millors condicions i preus pels nostres clients per assegurar el benestar de tots. Des de Cooperatives agro-alimentàries oferim assessorament tècnic en distints tipus d’assegurances:

·        Tractors

·        Recol·lectores

·        Maquinaria agrícola 

·        Furgonetes

·        Automòbils

·        Motocicletes

·        Comerços

·        Llar

·        Vida

·        PIME

·        Salut

·        Accidents

·        Responsabilitat civil de caça

·        Responsabilitat civil animal

·        Responsabilitat civil cooperativa