Cooperativisme en xifres

A Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, hi ha associades 22 cooperatives de primer grau, 5 SAT’s i 1 cooperativa de segon grau. En total 28 entitats que sumen una facturació de uns 68.000.000 €.

La base social d’agricultors i ramaders és de 7.376 socis. Aportant llocs de feina a 224 treballadors fixos i a 27 eventuals. Són dades de l’any 2018.

Les Entitats Associatives Agràries a Espanya (EAAs), compostes principalment per unes 4.000 empreses cooperatives agràries, suposen una part molt important de l’activitat econòmica del sector agroalimentari espanyol, amb una facturació a l’any 2016 va esser de 28.993 milions d’euros

“Cooperativas Agro-alimentarias de España” concretament, agrupa a 3.740 cooperatives (3.264 agràries i 476 CEC) i més d’un milió de socis en tot el territori nacional, a pràcticament tots els subsectors agroalimentaris. Aquestes cooperatives proporcionen treball a més de 100.000 treballadors, la major part en el medi rural, el que converteix a aquest tipus d’empreses en un autèntic motor econòmic, social i cultural de les zones rurals i menys poblades del nostre país.

TOP Sectors per Facturació:

  1. Fruites i Hortalisses (27 %)
  2. Oli d’Oliva (16 %)
  3. Subministres (12 %)
  4. Alimentació Animal (9 %)
  5. Vi (7 %)
  6. Cultius Herbacis (6%)

Documentació relacionada: Observatori de la CCAE