Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears per la seva pròpia idiosincràsia compleix amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Això Objectius, emmarcats en l'Agenda 2030 adoptada per l'Assemblea General de l'ONU, persegueixen aconseguir un desenvolupament sostenible entorn dels àmbits econòmic, social i mediambiental. Cooperatives Agro-alimentàries ha elaborat uns vídeos gràfics per a visibilitzar i divulgar els projectes que s'estan duent a terme en les cooperatives i SATs sòcies.

Amb aquesta iniciativa es pretén comunicar a la societat tot el que fan les cooperatives agroalimentàries. Les cooperatives estan contribuint, moltes vegades sense adonar-se, a impulsar i desenvolupar els ODS per la seva pròpia naturalesa. Per tant, des de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears a través d'aquests vídeos es comunica a la societat en quins aspectes estem les cooperatives contribuint als ODS. Els ODS han de servir com una palanca d'impuls per a la innovació i estratègia de les entitats sòcies, que juguen un paper crucial en la resposta les necessitats i objectius de les zones rurals.

ODS per al cooperativisme agroalimentari de Mallorca

Els 17 ODS abasten totes les qüestions que cal abordar per a tenir societats més justes en un mitjà sostenible i durador; qüestions tan diverses com una producció i un consum responsables, el creixement econòmic, la fam zero o la sostenibilitat mediambiental. Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears treballa d'acord amb els principis cooperatius. Aquests principis, inclosos en les àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Amb la identificació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible es contribueix al valor social aportat per les cooperatives agroalimentàries a la societat i al territori. Les cooperatives estan contribuint, moltes vegades sense adonar-se, a impulsar i desenvolupar els ODS per la seva pròpia naturalesa. Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears defineix així en quins aspectes contribueix als ODS.

El cooperativisme agroalimentari d'Illes Balears ha de reforçar la seva proposta de valor a les illes i a l'entorn social en el qual s'assenteixi, anant més enllà del col·lectiu de persones que la conformen que estan actuant d'acord amb els ODS.

Amb el suport de:

ODS

ODS 1 i 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8 i 12

ODS 9