Organigrama

ASSAMBLEA GENERAL
Constituïda pels socis de Cooperatives agro-alimentàries és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social.

INTERVENTORS DE COMPTES
Els interventors constitueixen l’òrgan de fiscalització de Cooperatives agro-alimentàries.

CONSELL RECTOR
És l’òrgan de govern, gestió i representació de Cooperatives agro-alimentàries, amb subjecció a la llei, als estatuts i a la política fixada per l’assemblea general.

PRESIDÈNCIA
Jerònima Bonafé Ramis

DIRECCIÓ
Mª Francisca Parets Amengual

ESTRUCTURA TÈCNICA

Responsable de l’àrea Comptable
Maria Sansó Simón

Responsable de l’Àrea d’Assegurances Agràries i Generals, Formació i Igualtat
Laura Sansó Simón

Auxiliar Administratiu
Jaume Vicenç Vallés Oliver

Coordinadora de l’oficina de Menorca
Margarita Truyol Llambias

Responsable Comunicació
Irene Viseras Serrano