Organigrama

ASSAMBLEA GENERAL
Constituïda pels socis de Cooperatives agro-alimentàries és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social.

INTERVENTORS DE COMPTES
Els interventors constitueixen l’òrgan de fiscalització de Cooperatives agro-alimentàries.

CONSELL RECTOR
És l’òrgan de govern, gestió i representació de Cooperatives agro-alimentàries, amb subjecció a la llei, als estatuts i a la política fixada per l’assemblea general.

PRESIDÈNCIA
Jerònima Bonafé Ramis

DIRECCIÓ
Mª Francisca Parets Amengual

ESTRUCTURA TÈCNICA

Responsable de l’àrea Comptable
Maria Sansó Simón

Responsable de l’Àrea d’Assegurances Agràries i Generals, Formació i Igualtat
Laura Sansó Simón

Coordinadora Serveis Técnics

Julia Lainez García

Auxiliar Administratiu
Susana Pou García

Coordinador de l’oficina de Menorca

Esteve Perches Pons

Coordinador de l’oficina d’Eivissa

Ramón Botella Erchiga

Responsable Comunicació
Marta Balaguer Estela