Santa María, 25 de febrer 2021.- El Consell Rector de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya s’ha reunit amb el Comissari d’Agricultura de la UE, Janusz Wokciechowski, per a debatre sobre la reforma de la PAC i la seva aplicació a Espanya en el marc de l’Estratègia de la Granja a la Mesa i per a la Biodiversitat 2030.

Jerònima Bonafé, com a secretària de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya i presidenta de Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears ha estat present en aquesta reunió telemàtica.

Ángel Villafranca, president de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, ha assenyalat la importància de les cooperatives en la creació d’ocupació i en la lluita contra la despoblació en les zones rurals; a més de ser un instrument clau en la millora de la posició dels productors, especialment dels més petits en la cadena de valor agroalimentària. Villafranca ha reiterat que “nostres 3.600 cooperatives són les empreses que romanen en el territori, no es deslocalitzen, i el principal objectiu del qual és aconseguir la major rendibilitat possible de més d’un milió d’agricultors i ramaders socis i sòcies i les seves famílies, i fomentar les cooperatives mitjançant polítiques públiques com la PAC, millora la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental no sols dels productors sinó de la població del medi rural”.

Bonafé destaca que aquest fet és fonamental per al nostre territori insular. La sostenibilitat mediambiental existirà si existeix la sostenibilitat econòmica que és un eix vertebrador per a la modernització i el desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears.

Respecte a la reforma de la PAC, Ángel Villafranca ha destacat que la pandèmia COVID-19 ha reforçat la necessitat de dotar a la PAC d’instruments de gestió de mercat àgils, que puguin reaccionar en moments de crisis perquè els agricultors i les seves empreses puguin minimitzar els seus efectes. També ha traslladat el suport a la Comissió perquè tots els instruments de foment de l’associacionisme que inclou la reforma s’apliquin en tots els Estats membres. Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya ha demanat al Comissari que doni suport a les esmenes del Parlament i del Consell per a no aplicar el capping a les cooperatives agroalimentàries i altres entitats associatives, ja que tal com ha explicat Villafranca, les cooperatives aglutinen a molts productors i no és just que els seus socis rebin la retallada del capping per estar associats i sol·licitar conjuntament les ajudes PAC.

Quant a l’aplicació de l’Estratègia de la Granja a la Mesa ha demanat al Comissari que es tingui en compte la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica dels productors i cooperatives. En aquest sentit ha reiterat que les cooperatives agroalimentàries són un bon instrument per a la implementació d’aquesta estratègia perquè permeten augmentar la sostenibilitat econòmica i la resiliència dels agricultors. Villafranca ha recordat que l’agricultura i ramaderia europea representen l’1% de les emissions de CO₂ a nivell mundial, i gràcies al seu esforç han disminuït des de 1990 un 20% les emissions de CO₂ i un 18% els nitrats i l’ús d’antibiòtics un 34% des de 2008.

Bonafé juntament amb els representants de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya ha demanat al Comissari la seva màxima implicació per a aconseguir l’eliminació dels aranzels imposats als productes espanyols i resta d’UE com a oli d’oliva, olives o vi, entre altres, per als quals han demanat, a més, mesures de suport als sectors afectats. El Comissari ha informat que és un dels primers temes que tractaran amb l’Administració Biden i espera que el problema es resolgui al més aviat possible.

Sobre el comerç internacional Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya ha recordat la seva petició que les importacions de tercers països apliquin les mateixes regles que els agricultors UE en matèria sanitària, fitosanitària, mediambiental i social.

Finalment, el Comissari ha destacat que la proposta de la PAC pretén millorar l’associacionisme dels agricultors i que anima als Estats membres a aplicar tot el potencial d’aquestes mesures en els seus plans estratègics per a fomentar aquest tipus d’empreses.

Respecte a l’Estratègia de la Granja a la Mesa ha anunciat que la Comissió Europea farà un estudi d’impacte de cada proposta legislativa i que comptarà amb Cooperatives Agro-alimentàries com a interlocutor per l’important paper que desenvolupen en les zones rurals fomentant l’aplicació de mesures conjuntes amb un efecte multiplicador major que les mesures individuals.