Les cooperatives agro-alimentàries, estam íntimament lligades al medi ambient, amb la nostra feina contribuïm a la conservació dels ecosistemes, del patrimoni natural.

A les cooperatives, utilitzam mitjans de producció respectuosos amb el medi ambient i el benestar dels animals. Lluitam per a la conservació de la naturalesa, la gestió sostenible dels recursos i la preservació de la biodiversitat i del paisatge. Som conscients que de l’activitat industrial desenvolupada a les cooperatives, se’n deriven  moltes obligacions, per això, a les explotacions dels nostres socis es compleixen les exigències normatives en relació amb l’ús de fitosanitaris, fertilitzants, protecció de fauna i flora, emissions atmosfèriques, abocaments, residus, espais protegits…

Estimam aquesta terra i els animals i plantes que l’habiten. Volem que demà encara hi siguin pels nostres fills, per aconseguir-ho, hem de viure el present respectant la mare natura, cadascú pot fer més del que es pensa, basta seguir el manament de les tres erres: redueix, reutilitza i recicla.

Celebra-ho consumint producte local.  Bon dia Internacional del Medi Ambient