Des de l’any 1923, el primer dissabte de juliol, es celebra el Dia Internacional de les Cooperatives, festivitat que va impulsar i oficialitzar Nacions Unides el 1995 i des de llavors, la celebren totes les cooperatives arreu del món.

Segons dades de l’Aliança Cooperativa Internacional (A.C.I.), organisme que uneix i representa les cooperatives des de la seva fundació el 1895, a dia d’avui, els membres de les cooperatives representen almenys el 12% de la humanitat (1.200 milions de cooperativistes), i treballen per a construir un món millor des dels 3 milions de cooperatives presents a tot el món i en tots els àmbits.

Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears està formada per 31 cooperatives: 25 de primer grau, 5 societats agràries de transformació (SAT’s) i 1 cooperativa de segon grau. Trenta-una entitats que sumen una facturació de prop de 80 milions d’euros i representen a més de 7.000 socis de 22 cooperatives a l’illa de Mallorca, 4 a Eivissa, 4 a Menorca i 1 a Formentera.

Augment de les cooperatives a les Illes

Des del passat Dia Internacional de les Cooperatives, el nombre de sòcies de Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears s’ha vist incrementat en tres: Ecofeixes, dedicada a la producció i comercialització de productes hortícoles d’agricultura ecològica a Eivissa, Tramuntana Viva, cooperativa dedicada a l’explotació comunitària de la terra i Cooperativa Bessoners formada per joves cooperativistes que comercialitzen cistelles a domicili amb els seus productes.

El tema d’enguany del Dia Internacional de les Cooperatives és “Les cooperatives i l’acció pel clima”, per tal de conscienciar en la lluita contra el canvi climàtic. Per la part que correspon, Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears destaca el fet que el sector agrari durant els darreres anys ha fet un veritable esforç per dur a terme polítiques de lluita de canvi climàtic, inclús ha dut a terme mesures que anaven més enllà dels compromisos. Les emissions en agricultura representem el 10,3 % del total de la UE, i des de l’any 1990 l’agricultura ha reduït les seves emissions de forma gradual amb més d’un 22 % des de l’any 1990. Aquestes dades demostren que l’agricultura està fent els seus deures i contribuint a l’aplicació de l’Acord de Paris molt més que altres sectors.

A més, l’ agricultura, como a sector que gestiona la major part del territori de les Illes te un paper decisiu a les estratègies de mitigació del canvi climàtic. L’efecte del canvi climàtic tendrà i té un impacte biofísic, és a dir, sobre els cultius, les pastures i la ramaderia, canvis en el recursos edafològics i hídrics, plagues i malalties, a més de les conseqüències que la climatologia tengui sobre els cultius. Però també un impacte econòmic i social, ja que la disminució de rendiments i la producció està suposant una disminució del marge net de les explotacions, amb la conseqüència de l’abandonament de les explotacions i els efectes negatius que te per el paisatge i el medi ambient.

Les propostes de les Cooperatives agro-alimentàries

En aquest sentit, les mesures proposades per Cooperatives agro-alimentàries a l’Administració en matèria d’energia han anat adreçades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH (Gasos Efecte Hivernacle) del sistema energètic de les Illes, tenint en compte especialment:

• L’impuls a les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica.

• La promoció de les energies renovables a les Illes.

Aquesta promoció implica facilitar a nivell urbanístic les instal·lacions de energies renovables a les explotacions agrícoles, i per tant, la derogació del Decret 33 / 2015, de 15 de maig, ja que aquesta normativa recull els Mapes d’aptitud del territori per instal·lacions d’energia fotovoltaica, i aquestes limitacions afecten la major part del territori de les illes.

Així mateix, preocupa el problema de l’aigua i cal lluitar pel foment de les iniciatives adreçades a la intensificació de les modernitzacions de regadius amb aigües regenerades que comportin un millor i més racional aprofitament de l’aigua regenerada, i per mesures que facin que aquesta aigua sigui apta per a regadius amb la màxima eficiència energètica i es posi a disposició de les explotacions.

En tant que les Cooperatives agro-alimentàries són empreses impulsades per valors i no per la remuneració del capital, entenen que lluitar pel clima, pel medi ambient, és un deure que compleixen, asseguren,  gustosament perquè repercutirà en el bé comú.