A les Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears no ens hem aturat, als hospitals i centres de salut tampoc ho han fet, ni per un instant. D’alguna manera, el sector primari i el sanitari hem avançat en paral·lel oferint uns serveis bàsics per a la població, que alhora són uns drets fonamentals recollits per la Declaració Universal dels Drets Humans, no debades compartim article i paràgraf:

Article 25 1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris…

Avui, les i els que treballam i cuidam el camp des de les cooperatives, volem retre el nostre petit però sincer homenatge, als i les que cuiden de la nostra salut sense descans, a les peces sense les quals això que en diem sistema sanitari no podria funcionar: les infermeres i els infermers. Gràcies per la vostè tasca, gràcies per ésser-hi i tenir cura de nosaltres.

Feliç Dia Internacional de la Infermeria.


DESCARGAR PDF