Santa María, 10 de maig 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha participat en la jornada organitzada per XARXA RURAL NACIONAL “Intercanvi d’Experiències entre emprenedors rurals a les Illes Balears”.

La Xarxa Rural Nacional és el punt de trobada que connecta totes les persones i entitats relacionades amb el medi rural, amb l’objectiu de donar a conèixer i facilitar l’accés als programes de desenvolupament rural. Al seu torn, té com a objectiu sensibilitzar a la població sobre la importància que el medi rural té per al nostre present i futur. La Xarxa Rural Nacional depèn orgànicament del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Aquest tipus de jornades estan dirigides fonamentalment a aquelles persones que estiguin interessades a emprendre en el medi rural.

Per part de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, la tècnica Laura Sansó ha presentat el projecte de “Drons i noves tecnologies i innovació a Mallorca”. Donada l’estratègia, de la granja a la taula, que ha impulsat la Unió Europea que busca reduir la utilització de productes fitosanitaris i fertilitzants en les explotacions. A més de veure la necessitat del sector a formar-se en les noves tecnologies i innovar per a fer les seves explotacions més viables. Per tant, la manera d’abordar aquesta estratègia fent que les explotacions continuïn sent econòmicament viables passa per la introducció en el sector del maneig de les noves tecnologies. Cooperatives Agro-alimentàries porta més de 30 anys treballant per al sector cooperatiu i els seus socis, posant al seu servei serveis d’assessorament i formació.

En la Jornada es van presentar tres actuacions basades a formar i informar el sector agroalimentari en les noves tecnologies que es poden aplicar en les explotacions.

La primera d’aquestes actuacions serà una jornada de digitalització del sector agroalimentari. On empreses capdavanteres del sector tecnològic i de les comunicacions relacionades amb l’agricultura i la ramaderia realitzessin ponències dirigides a persones vinculades amb el sector a les illes.

Una altra de les actuacions consistirà a realitzar un curs de formació en utilització de drons i noves tecnologies aplicades l’agricultura. Aquest curs tindrà una durada de 60 hores i està dirigit a tècniques i tècnics de cooperatives i titulars d’explotacions agroalimentàries prioritàries.

La tercera actuació buscarà la transferència de coneixements per a les persones que hagin realitzat el curs de drons per a visitar explotacions en les quals ja s’utilitzen aquestes tecnologies.

Coperatives Agro-alimentàries està pendent de l’aprovació dels fons necessaris per a aquestes actuacions.