Santa María, 13 de desembre de 2023.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears juntament amb les organitzacions agràries, l’Associació d’empresaris d’explotacions agràries de Menorca (AGRAME), l’Associació Agrícola i Ramadera de Menorca (FAGME), Va unir de Pagesos de Menorca, l’Associació Frisona de Menorca i la DOP Formatge Maó- Menorca i la Conselleria d’Agricultura i el Consell de Menorca han signat aquest matí el pla PROVILAC 2023. El principal objectiu d’aquest pla és donar suport a la viabilitat, modernització, promoció i comercialització del sector lacti de Menorca, resultat del debat del sector.

“PROVILAC és un Acord Interprofessional del Sector Lacti de Menorca. Un esforç de diàleg i compromís de tots els actors del sector. En PROVILAC s’articulen compromisos que concerneixen a tota la cadena agroalimentària, des dels productors a través de les cooperatives, les organitzacions fins a les indústries làcties. Les cooperatives agroalimentàries aquí juguen un paper fonamental dins del sector, però es necessiten recursos, no tota la pressió ha de recaure en el sector, sinó que ha d’haver-hi incidència en els graons més alts de la cadena alimentària, en concret en la distribució” segons recorda Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears.

Entre els principals compromisos inclosos en el pla PROVILAC 2023 es troba reprendre els acords relacionats amb el càlcul dels costos de producció de referència. També s’inclouen la negociació dels contractes a través de les organitzacions habilitades per la Llei per a la negociació, l’assessorament i la innovació en matèria d’alimentació animal i l’eficiència energètica. En general, es busca dotar a la Mesa del sector lacti d’una major agilitat i autonomia per a prendre la iniciativa, a més de legitimar-la com a espai de diàleg del sector. A més, es té la mirada posada en la cadena de valor, per a fer front als reptes.

En definitiva, “aquest nou acord PROVILAC 2023 se centra en el formatge artesà i el formatge fresc que embenin les explotacions als *maduradores. Per a fer front als reptes és important arribar als acords que hem signat aquest matí, entre ells rehabilitar les explotacions que passen per les cooperatives”, explica Bonafé.

L’acte de formació s’ha celebrat aquest matí en l’explotació agrària Torre Trencadeta SRM, sòcia de la Cooperativa del Camp de Menorca.