Santa María,18 d’octubre de 2022.- L‘Assemblea General de la Cooperativa Agrícola de Porreres, celebrada aquest dilluns, a les instal·lacions de la cooperativa ha demostrat la fortalesa d’aquest model que perdura a Porreres desde fa 65 anys.

La cita ha reunit socis i sòcies i ha participat Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears i durant aquesta, s’ha fet balanç de la campanya de 2021 que ha llançat un balanç d’un 19% positiu del volum de negoci.

També s’ha elegit al nou Consell Rector per als següents quatre anys en què renova el president, Joan Mora; el vicepresident, Joan Sorell; el nou secretari, Toni Sampol; el tresorer renova i torna a ser Toni Mulet. També renoven els vocals, Toni Martorell i Isabel Pou. Els interventors seran Rafel Alcina; Biel Servera i Toni Sampol. El Consell Rector d’una cooperativa és l’òrgan de govern, gestió i representació de la cooperativa, amb subjecció a la llei, als estatuts i a la política fixada per l’assemblea general. Li correspon al consell rector totes les facultats que no estan reservades per la llei o pels estatuts a altres òrgans socials. Així mateix, les facultats representatives del consell rector s’estenen a tots els òrgans relacionats amb les activitats que integren l’objecte social de la cooperativa agrícola de Porreres.

Durant el desenvolupament de l’Assemblea, el Consell Rector ha presentat el seu pla d’inversions de cara al nou exercici, acceptat per les persones sòcies de la cooperativa. La directora gerent de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Mª Francisca Parets ha presentat les novetats que es recullen en el Pla Estratègic de la nova PAC i ha animat als socis al fet que assisteixin a les jornades formatives que s’estan organitzant des de l’entitat perquè puguin dissenyar la seva pròpia PAC.