Santa María, 5 de juliol 2022.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha participat en el FÒRUM SER AGRO celebrat en el Museu del Calçat, a Inca aquest dimarts. Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, ha realitzat la ponència d’obertura del fòrum titulada “La força del cooperativisme balear”.

Bonafé ha realitzat una primera exposició explicativa del que és Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears. Així mateix, ha posat el focus en la importància de l’activitat agrària econòmicament sostenible. Per a després conèixer les actuacions comunes que ens fan incrementar de manera col·lectiva la rendibilitat de les explotacions, tant per a agricultors com ramaders. Com a exemple d’això, és el projecte europeu PLOUTOS que gràcies a la tecnologia de AnySolution, el projecte pilot de Agromallorca SAT que aplicat al know-how de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears s’està establint una relació entre l’agricultura i el turisme perquè realment els cuidadors del paisatge són els payeses. Jaume Pou, director de producció de Agromallorca SAT ha realitzat ponència sobre la sostenibilitat en el món agrari de Mallorca, i més concretament del treball que fa Agromallorca SAT.

Durant la seva intervenció, la presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha donat a conèixer una sèrie de propostes i demandes perquè s’involucrin les administracions, els sectors econòmics i la societat en general.

Per a això, ha donat ha conèixer el cas d’èxit de la cooperativa menorquina COINGA que en 2021 va ser reconeguda amb el premi de Desenvolupament Rural per Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya.

Aquest II Fòrum SER AGRO pretén ser ja un referent per al sector. “Jornades com la d’avui suposen una oportunitat per a posar en comú idees, novetats, reptes, suports, oportunitats i expectatives”, conclou Jerònima.