Santa María, 19 de desembre 2022.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha organitzat una jornada de digitalització en el sector agrari per a mostrar als seus socis, agricultors i ramaders les oportunitats que suposa i donar a conèixer les nova eina del nou quadern de camp cooperatiu desenvolupat per Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya i Hispatec.

“Al llarg del matí s’han exposat diferents exemples d’aplicació de sistemes de digitalització a l’agricultura i la ramaderia per al control de cultius, traçabilitat, processos produaplicació de gestió del nou sistema d’ajudes del període PAC 2023-2027. A més, avui s’ha presentat als socis i assistents l’eina   del quadern de camp que permetrà a les nostres cooperatives sòcies la possibilitat ajudar als seus socis en el compliment dels requisits de la nova Pac i centralitzar la gestió del nou quadern de camp digital obligatori a partir de la campanya de 2023”, resumeix Mª Francisca Parets, directora gerent de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya. de Cooperativas Agro-alimentarias Illes Balears.

 

La jornada d’avui s’engloba dins del programa d’activitats que organitza Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears de formació, informació i demostració sobre digitalització i noves tecnologies aplicades al sector primari.

Dirigida a agricultors i ramaders de les Illes Balears, s’ha permès l’assistència tant telemàtica com presencial a la jornada que s’ha desenvolupat en el CEP de Palma.

El matí ha començat amb una ponència introductòria de Gonzalo Martín Díaz, director d’estratègia de producte i innovació de Hispatec. Martín ha explicat el punt de vista de la seva companyia de les implicacions, obligacions legals, tractament i protecció de dades. També ha anunciat els últims avanços en digitalització en el sector agrari.

Presentació del nou quadern de camp

A continuació, Pablo Fernández de Buergo, tècnic de sostenibilitat, qualitat i innovació de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya juntament amb Manuel Herrera García, tècnic de Hispatec, han presentat el quadern de camp SIGCEX i el quadern de camp cooperatiu C3 desenvolupat per Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya juntament amb HISPATEC.

Posteriorment, Pep Mora Serra, tècnic de Agromallorca SAT ha presentat el sistema de digitalització d’aquesta entitat sòcia per a la gestió de cultius, processos productius i traçabilitat dels productes mitjançant l’anàlisi de dades del cultiu, el control d’execució dels processos i l’estudi de les dades històriques i dels productes de Agromallorca SAT. Aquests últims avanços són un dels fruits de la participació de Agromallorca SAT i de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears en el projecte PLOUTOS.

Per a finalitzar, Tomeu Company, tècnic de SCL Camp Mallorquí ha presentat el sistema de sensors d’humitat, conductivitat i temperatura que permeten obtenir gran quantitat de dades. Aquestes dades faciliten la presa de decisions en la gestió dels cultius d’ametllers i en l’automatització dels sistemes de reg i fertilització.

almendros y en la automatización de los sistemas de riego y fertilización.