CAIB

Santa María, 14 de febrer de 2023.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha participat en el debat d’aprovació de la nova llei de cooperatives, després de 20 anys de vigor de la Llei 1/ 2003. Es tracta d’un document que recull actualitzacions del text legal i modificacions.

Aquest esforç per adaptar la llei i renovar-la va prendre força a principis del passat estiu de 2022, quan es va impulsar el treball de coordinació, consulta i proposta de les organitzacions de cooperatives i de les pròpies cooperatives, gràcies a l’assessorament jurídic de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Segons Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears i presidenta de la Federació de Cooperatives d’Illes Balears “hem estat treballant perquè recollissin totes les propostes en un marc de consens i cooperació perquè la nova llei suposi un nou impuls per al sector cooperatiu, donant així cohesió a la diversitat del món cooperatiu”. “Des de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears volem agrair als partits polítics amb seu parlamentària en favor de la nova llei, i a l’esperit de consens perquè avui es pugui aprovar amb una àmplia majoria”.

Els principals eixos que articulen aquesta nova llei es basen a fomentar i enfortir la fórmula cooperativa, facilitar el funcionament empresarial i adequar les cooperatives a les noves tecnologies. A més, afavoreix la inter cooperació, reforça les vies de finançament i incorpora la perspectiva de gènere en l’articulat de la llei.

“Les cooperatives agràries es converteixen a més, gràcies a aquesta nova llei, en comunitats energètiques de l’àmbit rural”, afegeix Bonafé.

Així mateix, la nova normativa refundi en un text únic tot el marc jurídic cooperatiu, tant de les societats cooperatives en general, com de les microcooperatives en particular, que queden subsumides dins del nou articulat.

Un altre aspecte que introdueix aquesta nova llei són les reformes necessàries per a aconseguir un règim jurídic modern, clar i flexible, que tingui en compte les exigències actuals i futures, i que enforteixi la fórmula societària cooperativa com a eina eficaç de creació de llocs de treball estable i de qualitat, arrelats en el territori.