Santa María, 2 de desembre. –Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears impulsa la transferència de coneixements i formació a joves del sector agroalimentari gràcies al programa CULTIVA22, finançat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Cooperatives Agro-alimentàries treballa en el relleu generacional fomentant la participació de joves que s’hagin incorporat a l’activitat agrària i/o ramadera facilitant la formació necessària. Per això, el programa Cultiva o programa d’estades formatives en explotacions model fomenta que joves d’entitats adscrites a Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears puguin realitzar estades formatives en altres explotacions models, així com que les explotacions d’Illes Balears siguin model d’acolliment per a joves d’altres Comunitats Autònomes. Segons Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears “els i les recentment incorporats agricultors i agricultores i ramaders i ramaderes a través d’aquestes estades formatives tenen l’oportunitat d’adquirir i consolidar coneixements sobre aspectes tècnics i de gestió que posteriorment poden traslladar a la seva activitat diària. Fins i tot, poden aprendre sobre nous usos o enfocaments tècnics o de recent innovació que podem facilitar-los des de les nostres cooperatives sòcies gràcies a aquestes estades formatives del programa Cultiva, finançades 100% pel Ministeri d’Agricultura”.

La primera d’aquestes estades formatives s’ha realitzat en Algendar d’n Gomila, una explotació a Maó (Menorca). Fins aquí s’han desplaçat durant aquesta setmana dos joves: Juan José López, procedent de Vélez Blanco (Almeria) i José Luis Ferraz de Graus (Osca) per a conèixer de primera mà el treball diari en una explotació lletera on es produeixen formatges de la DO Maó-Menorca. Entre altres funcions, han après a controlar la ració de menjar de les vaques lleteres; han conegut els seus tractaments; han pogut conèixer la gestió de la venda o altres treballs propis de l’explotació ramadera.