Santa María, 16 de juliol 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears manifesta la seva disconformitat amb les declaracions realitzades per part del Ministre de Consum, Alberto Garzón Espinosa que creiem que fruit del seu desconeixement de la realitat del sector productiu, i que es produeixen en un moment complicat per al sector ja que encara no s’ha recuperat dels efectes de la COVID 19.

En aquest sentit, Cooperatives vol destacar la rellevància que té la ramaderia en la gestió del territori de Balears i la problemàtica que suposa per a això la disminució de la cabanya ramadera, fet que s’ha produït en els últims 10 anys, reduint-se en una mitjana del 30%. Consumint carn de xai i boví, així com els productes derivats de la ramaderia d’origen Illes Balears es contribueix al manteniment de l’activitat i per tant als efectes beneficiosos que aporta a la societat.

Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears recorda que “tota la ramaderia dels Illes Balears es duu a terme en explotacions de manera extensiva, això vol dir que els animals pasturen la major part del dia, sobretot el sector d’oví, caprí i boví de llet i carn de Menorca. La ramaderia i l’agricultura aporten un gran valor a les nostres illes, a nivell de paisatge i de riquesa gastronòmica tan important per al sector turístic que no hem de deixar de costat. El sector ramader de Balears està molt compromès amb la sostenibilitat mediambiental i compleix estrictament amb el model de producció europea, el més estricte de tot món. Per tant, no podem culpabilitzar a la ramaderia de l’efecte d’hivernacle. Al contrari, cal recordar l’efecte embornal de les pastures i la protecció que realitzen al Medi Ambient.”

“Cal desculpabilitzar al sector agrari de l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i posar en valor la importància del sector ramader per a Balears. Els gasos d’efecte d’hivernacle procedents de la generació d’energia i el transport a partir de combustibles fòssils són la major font de contaminació a Balears juntament amb els processos industrials. El tractaments de residus juntament amb la ramaderia i l’agricultura estan en últim lloc, suposant aquesta última únicament el 2,2% del total ”, incideix Bonafé.

D’altra banda, el sector porta anys treballant en la millora del benestar animal, concretament a Menorca la Cooperativa COINGA durant l’any 2020 ja va obtenir la certificació de benestar animal, fins i tot abans que la Comissió Europea es fixessin en aquesta qüestió.

A més, el sector ramader aporta un inqüestionable valor a la dieta mediterrània que ha convertit al nostre país en un dels més saludables i de major esperança de vida del món. Segons el Bloomberg Healthiest Country Inex i el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Facultat de Washington, respectivament. A més, a Espanya som el país de l’OCDE amb menor incidència de càncer, segons dades publicades per Health at Glace de l’Organització per a la Cooperació i del Desenvolupament Econòmics (OCDE). En Balears, el consum per càpita de productes carnis, segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en 2019 es van consumir 45,14 quilos de mitjana a l’any de carn; entre carns fresca i processades.

També en els últims 10 anys s’han reduït les vendes d’antibiòtic per a ús veterinari, d’acord amb l’Agència Espanyola de Medicamente i Productes Sanitaris (AEMPS), s’han reduït a Espanya més d’un 10%.

Per tot això, des de Cooperatives Agro-alimentàries volem recordar els avantatges del consum de carn amb origen Balears.