Santa María, 15 de juliol 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears valora positivament que el document d’inici d’acords reculli la necessitat derivada del caràcter insular, que les nostres illes constitueixin una regió a l’efecte de l’ajuda bàsica a la renda, però encara queden molts altres aspectes a definir i concretar perquè realment la nova PAC contribueixi a compensar econòmicament al sector de les illes.

Per aquest motiu Cooperatives Illes Balears constreny al Ministeri i a les Comunitats Autònomes al fet que determinin al més aviat possible el Pla Estratègic de la PAC perquè les cooperatives i les explotacions dels seus agricultors i ramaders socis i sòcies puguin comptar amb un marc regulador estable i adequat a les IB fins a 2027.

Des de Cooperatives Agro-alimentàries valorem que la proposta del MAPA tingui en compte l’especificitat de Balears, del model cooperatiu en l’aplicació del capping, del pagament redistributiu i de l’ajuda a joves. Esperem que tal com va anunciar el ministre, Luis Planas, els treballs tècnics realitzats per part de la Direcció General d’Agricultura fins ara continuïn avançant i es consolidin els acords aconseguits, i per tant es pugui tancar la negociació amb la Conselleria d’Agricultura.

La nova PAC que entrarà en vigor a partir de 2023 és molt més ambiciosa des del punt de vista mediambiental, i aquesta ambició es veurà incrementada per l’aplicació dels objectius de les estratègies de la Granja a la Mesa i per a la Biodiversitat 2030.

Jerònima Bonafé Ramis, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha destacat, “la sostenibilitat mediambiental que pretén la nova PAC no serà possible sense una sostenibilitat econòmica i rendibilitat del sector agrari, que vindrà de la mà de la compensació dels costos de producció de les nostres illes, i de les cooperatives, la millor eina per a aconseguir els objectius que marca el Pacte Verd de la UE”.

A això s’afegeix la publicació ahir per la Comissió Europea del paquet Fit for 55, que llança un conjunt d’iniciatives reglamentàries sense precedents a la UE, per a aconseguir la reducció del 55% dels gasos d’efecte d’hivernacle per a 2030, la qual cosa implicarà importants esforços i adaptacions per als sectors econòmics, entre ells el sector productor agroalimentari, i en el comportament dels ciutadans.

Per a aconseguir els objectius és necessari aplicar polítiques econòmiques coherents amb instruments que estructurin els sectors dins de la PAC,  invertir en el sector productor i donar temps a l’adaptació, aconseguir la reciprocitat total amb les importacions a la UE  per a no perdre competitivitat, i ajudar les explotacions a aplicar la innovació i digitalització necessària a través de serveis d’assessorament professionals, on les cooperatives agroalimentàries i els enfocaments col·lectius jugaran un paper clau, evitant que ningú es quedi enrere i l’abandó i tancament de les explotacions familiars, base de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del sector.