El Programa CULTIVA o Programa d’Estades Formatives de Joves Agricultors en Explotacions Model és una iniciativa desenvolupada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), en col·laboració amb entitats del sector -entre elles Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya- i amb explotacions agràries model vinculades a aquestes, que pretén facilitar l’accés a la formació i el coneixement pràctic dels joves agricultors i ramaders espanyols.

L’objectiu és, per tant, oferir als joves formació pràctica en explotacions model d’acolliment a través d’estades formatives, on tinguin l’oportunitat d’adquirir i consolidar in situ coneixements sobre aspectes tècnics i de gestió que puguin aplicar en el desenvolupament de la seva pròpia activitat agrària.

Les estades formatives, desenvolupades en territori nacional i per períodes d’entre 5 i 14 dies de durada, ofereixen als joves 7 hores de formació diària sobre diferents temàtiques, com la planificació i gestió econòmica i financera de les explotacions o l’ús de tecnologies digitals, entre altres.

El Reial decret 425/2021, de 15 de juny, estableix les bases que regulen el Programa CULTIVA i la convocatòria per a 2021.

Pots consultar les respostes a les preguntes més freqüents sobre les bases del Programa CULTIVA en el Manual informatiu.

 

Les explotacions model d’acolliment

Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, tenint en compte el bon acolliment i positius resultats que va tenir aquest programa l’any passat, ha presentat al MAPA un catàleg d’explotacions model perquè els joves seleccionats puguin visitar.  Es tracta d’explotacions de socis cooperativistes, on els joves a més d’aprendre de forma molt pràctica el dia a dia de l’explotació, podran conèixer el funcionament i desenvolupament empresarial de les cooperatives a les quals estan lligades aquestes explotacions.

En general, el programa presenta explotacions agràries reals i en actiu que compten amb algun tret modèlic des del punt de vista de la innovació, els mitjans productius, el model de negoci o les característiques socials o ambientals. La seva funció serà acollir i formar als joves agricultors i ramaders segons un programa formatiu adaptat a les característiques de l’explotació.

Els joves participants 

Han de ser agricultors i ramaders incorporats com a responsables d’explotació en data igual o posterior a l’1 de gener de 2016 i que tenien menys de 41 anys en el moment de la seva instal·lació. Ells són els principals beneficiaris d’aquesta iniciativa.

El Catàleg de totes les explotacions disponibles per a les activitats formatives en 2021, s’espera que estigui publicat durant el mes d’octubre.

Està previst que les visites comencin durant el mes de novembre de 2021 fins a març de 2022.

Per a més informació, pots dirigir les teves consultes sobre el Programa CULTIVA a:

lsanso@agroalimentaries.es o por teléfono: 971 725 180