Santa María, 23 d’abril de 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha organitzat la presentació d’Aliança per a una Agricultura Sostenible (ALAS) als mitjans en la Cooperativa de Camp Mallorquí.

El president d’ALES, Pedro Gallardo, acompanyat pel president de Camp Mallorquí, Miguel Gual, i per la presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries, Jerònima Bonafé, han recorregut les instal·lacions de Camp Mallorquí. Durant la visita ha posat en valor el paper dinamitzador que juguen les cooperatives en la realitat de les Illes.

“Som l’únic sector que descontamina, donada la funció d’embornal de CO₂ que exerceixen els cultius. Hem de fer un full de ruta amb els principals actors per a posar en valor la diversitat de cultius que hi ha a Espanya” ha afirmat el president d’ALAS, Pedro Gallardo.

“Mallorca ha d’intentar ser autosuficient. La importància de l’agricultura a les Illes Balears per a aconseguir sostenibilitat ambiental ha d’anar de la mà. Durant la pandèmia, la societat va respondre. Ara instem els consumidors a continuar consumint producte local” ha destacat Miquel Gual, president de la Cooperativa Camp Mallorquí.

Per part seva, la presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Jerònima Bonafé ha destacat que cal diversificar. “El sector primari ocupa el 80% de la superfície de les Illes i igual que ho va fer durant la pandèmia, volem continuar garantint el subministrament.”

Jerónima Bonafé, Miguel Gual y César Gallardo

 

ALAS ha mostrat els seus principals principis: l’entorn obert a la producció agrària; la viabilitat de la producció agrària; la sostenibilitat de la producció agrària; el valor del sòl; com es garanteix la seguretat alimentària de la producció; l’ús de tecnologies regulades basades en la ciència; conèixer les necessitats i demandes de la societat; protecció i defensa del medi rural; i generació d’ocupació i desenvolupament econòmic.

Posteriorment s’ha visitat una plantació d’ametller de Camp Mallorquí. L’extensió d’aquesta plantació és de 33 hectàrees d’ametller de diferents varietats i 2 hectàrees de garrofa. “En la campanya 2020 s’ha recollit una mitjana de 17 tones d’ametlla/grano que pertany a la IGP Ametlla de Mallorca” ha apuntat Tomeu Company, enginyer tècnic agrícola de Camp Mallorquí.