Jerònima Bonafè present en la reunió al ministeri d’Agricultura, Pesca y Alimentación

 Santa Maria, 4 d’ agost de 2020.

Jerònima Bonafè, en qualitat de secretària del Consell Rector Cooperativas Agro-alimentarias de España i presidenta de Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears i de la Asociación de Mujeres Cooperativistas de España AMCAE, va participar ahir en la reunió convocada pel ministre Luis Planas per a analitzar la PAC. Cooperativas Agro-alimentarias va aprovar el seu document de posicionament en relació amb la proposta de reforma de la PAC 2021-2027 l’octubre de 2018. Arran dels esdeveniments dels darrers mesos, s’han produït una sèrie de fets i avanços en les negociacions que han duit a actualitzar i aprofundir el posicionament de Cooperativas reflectit en l’esmentat document i així se li va explicar al ministre.

Bonafè va transmetre a Luis Planas quina és la posició de Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears, avalada per la organització a nivell nacional, quant a la insularitat. A la UE hi ha regions insulars, com les illes Balears, que no estan incloses en els programes europeus específics sobre regions ultraperifèriques però que des del punt de vista econòmic, mediambiental i social afronten els mateixos condicionants. A judici de Bonafè, “Entenem que els Estats membres haurien de preveure dins de la seva PE-PAC mesures que s’adaptin a les circumstàncies d’aquestes regions insulars, és a dir s’hauria de tenir en compte l’especificitat de les zones insulars”. També i com no podia ser d’altra manera, Jerònima Bonafè, parlant com a presidenta de l’asociació de dones cooperativistes, ha posat en valor el paper de les dones dins el món rural, i en concret, els de les dones cooperativistes espanyoles.

Per Cooperatives Agroalimentàries és essencial aconseguir un millor repartiment del valor de la cadena alimentària a favor del sector productor, per la qual cosa és imprescindible que la futura PAC contempli una actualització dels instruments de gestió de mercats i la seva adaptació a la realitat del funcionament de la mateixa, el que inclou actualitzar els preus de desencadenament i una adaptació del dret de la competència.

 

Els representants de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya van manifestar també que la Reserva de Crisi s’ha de finançar mitjançant un fons propi i no amb fons del primer pilar, i la necessitat de seguir aplicant polítiques i mesures que afavoreixin l’organització econòmica del sector, per tenir més possibilitats de captar valor afegit del mercat i més capacitat de resistència enfront de la crisi.

A més de Jerònima Bonafè, per part de Cooperativas van participar en la reunió Ramón Armengol, Angel Villafranca, Juan Rafael Leal, Cirilo Arnandis y Agustín Herrero. Per part del MAPA, a més del ministre hi ha assistit Fernando Miranda.

 

 

Rafel M. Creus

Responsable Comunicació

660648831 rcreus@agroalimentaries.es


DESCARGAR PDF