Santa María, 29 de març de 2021.- El Diari Última Hora publica aquest diumenge un reportatge de la nostra cooperativa Agromallorca S.A.T.

Jaume Pou, el gerent d’aquesta empresa mallorquina compte que “ara mateix és una època molt díficl per al tomàquet. Puc dir, marge de erro, que l’únic mallorquí que es pot comprar ara mateix és el nostre tomàquet ramellet. Tota la resta està arribant d’Almeria o del Marroc”.

El nou jove gerent de la cooperativa destaca que el futur passa per una indústria agrària “amb moderns sistemes de producció, però respectuosos i que busquin sempre l’equilibri biològic”. Tal com estan posant en pràctica amb el programa europeu Ploutos, emmarcat dins de Horizonte2020.