Madrid, 19 de setembre- La setmana passada, del 14 al 16 de setembre es va celebrar a Praga el Consell Informal de Ministres d’Agricultura de la UE dedicat a la seguretat alimentària i la sostenibilitat de l’agricultura.

Ramón Armengol president de la *COGECA i representant de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, juntament amb *Christiane *Lambert, presidenta del COPA, va participar en aquest important Consell on els Ministres i el Comissari d’Agricultura de la UE van debatre sobre com afrontar el repte de la seguretat alimentària, tant a la UE com a nivell global, i alhora fer una agricultura més sostenible per a afrontar el repte del canvi climàtic.

Ramon Armengol va traslladar que, a curt termini, el problema més important dels agricultors i ramaders és fer front a l’augment dels costos de producció, especialment, el preu de l’electricitat i a la disponibilitat i preu dels fertilitzants. En aquest sentit, va valorar proposta de la Comissió Europea del passat 14 de setembre on, d’una banda, es vol reformar el mercat energètic per a baixar els preus de l’energia i, per un altre, ajudar a la població i empreses que més està sofrint aquesta situació.

El president de la *COGECA va traslladar que els agricultors i ramaders estan compromesos amb subministrar aliments suficients i de la màxima qualitat a la societat. No obstant això, és necessari tenir en compte les seves dificultats de tresoreria per a fer front als creixents costos. Per això, Ramón Armengol va demanar que es prioritzi al sector agroalimentari en els plans energètics que s’implantin en els Estats membres i ajudes per a millorar la liquiditat dels agricultors i ramaders perquè puguin travessar aquests difícils moments sense hagin de tancar la seva explotació ja que, en cas contrari, la seguretat alimentària de la UE pot veure’s compromesa.

Durant la seva intervenció va subratllar que la millor eina amb la qual compten els agricultors i ramaders per a fer front als reptes actuals és associar-se en empreses com les cooperatives. A la UE hi ha 22.000 cooperatives agroalimentàries, pesqueres i forestals i, segons les pròpies dades de la Comissió Europea, els països que millors preus tenen per als seus agricultors són aquells on hi ha cooperatives amb major dimensió capaces de concentrar més l’oferta i captar per als seus membres tot el valor afegit possible dels seus productes.

Les cooperatives, va recalcar, són empreses propietat dels agricultors i ramaders que decideixen deixar si es fes competència i unir esforços per a concentrar l’oferta, realitzar inversions conjuntes que de manera individual no podrien, reduint els costos de producció i adaptant la seva oferta a la demanda del mercat captant així major valor per als seus productes. En aquest sentit, va instar els Ministres a utilitzar totes les eines possibles a nivell europeu i estatal per a fomentar aquestes empreses. Va lamentar que els Estats membres no hagin inclòs en els seus Plans Estratègics les intervencions sectorials per a fer costat a les cooperatives, figura que respon exactament al que es defineix com una organització de productors en el marc comunitari, novetat que va ser introduïda en el Reglament PAC de Plans Estratègics.

A més, també va emfatitzar que les cooperatives són també un instrument important per a augmentar la sostenibilitat de l’agricultura. Aquestes empreses realitzen inversions conjuntes que té un major benefici mediambiental que si es fessin individualment. Actuacions en optimització d’aigua com per exemple inversions en irrigació per a tots els seus socis, en eficiència energètica reduint la seva dependència de combustibles fòssils i per tant els seus costos, economia circular com a reutilització d’envasos, etc. són exemples d’accions que realitzen les cooperatives per a augmentar la competitivitat dels seus membres en el mercat global i, alhora, fer una agricultura més sostenible.

A més del debat sobre seguretat alimentària, els Ministres també van realitzar visites tècniques a una explotació que és autosuficient en l’ús d’energia i a una altra dedicada a la producció de vi on van poder comprovar in situ els esforços dels agricultors per a poder ser competitius en el mercat.