T’agradaria celebrar aquest Nadal amb productes de cooperatives agroalimentàries de Mallorca? A continuació, trobaràs les bases per a participar en el concurs on se sortegen 2 lots de productes d’entitats sòcies de Mallorca de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears.

BASES LEGALES

1.- Entitat organitzadora del concurs en Instagram

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears amb domicili social: C/ Guillem Bujosa Rosselló 1 A, 1r 2a

07320 Santa Maria del Camí. Mallorca – Illes Balears i amb C.I.F G-07280290

Organitza el CONCURS denominat “Producte local de cooperatives agroalimentàries de Mallorca” en Instagram.

 

 2.- Desvinculació respecte a Instagram

 

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’entitat del punt 1 i no a Instagram. La informació que proporcioni s’utilitzarà per a gestionar la participació dels concursants, per a comunicar-los el premi i fer-los enviament d’aquest.

 

3.- Objecte i mecànica del concurs en Instagram

 

El concurs consisteix en la distribució d’un total de 2 lots mitjançant 2 sortejos independents.

Cada lot conté productes de cooperatives agroalimentàries valorat en 60€.

Per a accedir a aquests dos sortejos els participants en el concurs en Instagram deuen:

 

1-Respondre correctament a la pregunta de la setmana que es planteja.

 

2-Seguir el compte @ d’Instagram de ca_illes_balears des del perfil des del qual es desitja participar en el sorteig.

 

2- Donar ‘M’AGRADA” a la publicació del sorteig.

 

3- Comentar esmentant 2 amics amb els quals t’agradaria compartir el lot de productes de les entidade

 

4-Es vetllarà perquè tots els comentaris compleixin amb els requisits. Se sortejaran 2 lots. Els guanyadors han de residir dins d’Espanya i han de venir a recollir el lot a Mallorca el 13 de desembre a les 13 hores al lloc que se’ls indicarà de Mallorca.

S’eliminaran les participacions inadequades o comentaris no relacionats amb el concurs.

La participació en el Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge dels participants, de manera que el participant cedeix a l’empresa els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i/o d’imatge que poguessin correspondre-li o derivar de les participacions enviades per a participar en el Concurs.

 

4.- Durada i Àmbit del concurs en Instagram

 

L’activitat es desenvoluparà en zona geogràfica de Mallorca.

L’inici del concurs serà el 25 de novembre.

La data de finalització del concurs serà el 8 de desembre (fins a les 23:59h).

Es realitzaran dos sortejos.

–              El primer s’anunciarà el divendres 25 de novembre i es podrà participar en ell fins al dijous 1 de desembre (fins a les 23:59h). El divendres 2 de desembre es realitzarà aquest primer sorteig.

 

–              El segon sorteig s’anunciarà el divendres 2 de desembre i es podrà participar en ell fins al dijous 8 de desembre (fins a les 23:59h). El divendres 9 de desembre es realitzarà aquest segon sorteig.

El lliurament dels 2 lots de productes de cooperatives de Mallorca es realitzarà el dimarts 13 de desembre a Mallorca.

 

5.-Requisits per a participar en el concurs en Instagram

 

Podran participar en la Promoció:

 

– Totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència a l’illa de Mallorca que siguin seguidors de la pàgina oficial d’Instagram de @ca_illes_balears, sent imprescindible ser seguidor d’aquella on s’opta al concurs i que comptin amb un perfil d’usuari real en Instagram.

 

No podran participar:

Perfils falsos o fraudulents.

 

6.- Selecció del guanyador/ guanyadors, suplents, comunicació i lliurament del concurs en Instagram

Es triaran els guanyadors a l’atzar mitjançant l’eina app-sortejos.com/és

 

Es comunicarà el nom del guanyador a través de Stories d’Instagram una vegada finalitzada la promoció. El guanyador té un termini de 3 dies per a posar-se en contacte amb Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears.

El lliurament dels lots es farà el 13 de desembre de 2022 a Mallorca.

 

7.- Premis

 

Se sortejaran 2 lots de productes de les entitats sòcies de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears valorat en 60€ aproximadament.

 

8.- Reserves i limitacions

 

S’entendrà, a títol enunciatiu, però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents a Instagram i Facebook; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

 

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs, així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

 

L’entitat organitzadora queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

 

Igualment, no es responsabilitzen de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar l’enviament dels premis.

 

L’empresa organitzadora es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

 

L’entitat organitzadora exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

 

L’entitat organitzadora es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

 

L’entitat organitzadora es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

 

Així mateix, la companyia organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

 

La companyia organitzadora queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver-se de la falsificació del concurs per part de pàgines o perfils sense relació amb l’empresa organitzadora.

 

9.- Protecció de dades

 

Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l’empresa COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES IILES BALEARS, titular i responsable d’aquest fitxer, amb domicili social en Carrer Guillem Bujosa Rosselló 1A planta 1 porta 2 – 07320 Santa María del Camí la finalitat del qual serà la gestió del present sorteig (i preparació dels premis i d’informació comercial que pogués ser del seu interès).

 

La companyia organitzadora garanteix el compliment íntegre de RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, (LOPDPGDD) de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollits en el present CONCURS, especialment pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

 

10.- Acceptació de les bases.

 

La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i a conseqüència d’això, la companyia organitzadora quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.