Les Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears compleixen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i segueixen les recomanacions de la ONU. Nacions Unides va aprovar el 2015 l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seves societats emprenguin un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense excepcions. En aquest sentit, el passat mes de juny Cooperatives agro-alimentàries  Illes Balears, conscient que el cooperativisme i l’associacionisme agrari tenen un paper fonamental sobre el desenvolupament sostenible i inclusiu, va participar a la iniciativa AgriCOOPDS, impulsada pel Fòrum Rural Mundial per conèixer el grau d’implicació de la nostra entitat, l’informe final lliurat per l’organisme internacional es pot consultar al web: www.agricoopds.org i també a www.agroalimentaries.es .

L’Agenda 2030 compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins combatre el canvi climàtic, passant per l’educació i  la igualtat de la dona. El present mes d’agost, té per objectiu la producció i el consum responsable i és aquest un àmbit que des de Cooperatives hi hem fet molta feina perquè hi creiem i és un dels nostres trets identificatius. A Cooperatives  produïm productes de proximitat, km.0; promocionam el consum responsable i apostam per la reducció d’emissions i les energies renovables. El darrer exemple el trobam a la Cooperativa Agrícola Sant Antoni d’Eivissa que celebra els divendres matí un mercat de producte local eivissenc amb la doble voluntat d’ajudar els pagesos a treure el seus productes, i d’acostar aliments frescs i de qualitat als consumidors.

Santa Maria, 25 d’agost 2020.