El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha obert termini de presentació de sol·licituds d’estades de joves en explotacions agrícoles i ramaderes incloses en el programa CULTIVA 2021. En total s’ofereixen 192 places.

Les explotacions model d’acollida on tindran lloc les estades formatives es distribueixen en 15 comunitats autònomes i destaquen per ser referents des del punt de vista de la innovació, els mitjans productius, el model de negoci, les característiques socials, ambientals i climàtiques.

El Programa CULTIVA 21 està dirigit a joves incorporats/es per primera vegada a l’activitat agrària com a responsables d’explotació en data igual o posterior a l’1 de gener de 2016, i que tinguessin menys de 41 anys en el moment de la seva primera instal·lació. Els joves poden sol·licitar la seva participació fins a 10 estades formatives diferents en explotacions model d’acollida que tinguin una producció agrària similar i que s’ubiquen, com a norma general, en una comunitat autònoma diferent a la seva.

Les estades formatives començaran a desenvolupar-se al novembre d’aquest any i s’estendran fins al 31 de març de 2022.

El termini per enviar la sol·licitud, a través de la seu electrònica del Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació, romandrà obert fins el 20 d’octubre, inclòs.

En l’assignació de les places en les estades formatives es prioritzaran els joves més recentment instal·lats, les dones agricultores i ramaderes i aquells que no hagin participat en la programació de l’any passat.

Les despeses d’allotjament, manutenció i transport dels joves derivats de la seva participació en les estades formatives estan coberts pel Programa CULTIVA. A més, els joves podran optar a una compensació per despeses de substitució per a l’atenció i gestió de la seva explotació per part d’una tercera persona durant la seva absència de la mateixa com a conseqüència de la seva assistència a l’estada formativa.

Tota la informació sobre el Programa CULTIVA 2021 es pot consultar a l’espai de Joves Rurals al web de el Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació.