NOU CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT CURES I MANEIG DEL CAVALL AGAN0109

Inici: 2 d’ octubre 2023

Lloc: Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears

Informació i inscripcions:

Telèfon 971 725 180

cooperatives@agroalimentaries.es

 

Qualificació professional de referència:
AGA 226_2 Cures i maneig del cavall (RD 665/2007 de 25 de maig)
Relació d’unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:
UC0719_2: Alimentar i realitzar el maneig general i els primers auxilis al bestiar equí.
UC0720_2: Efectuar la higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí.
UC0721_2: Realitzar el maneig del bestiar equí durant la seva reproducció i recria.
UC0722_2: Preparar i condicionar el bestiar equí per a la seva presentació en exhibicions i concursos.
UC0006_2: Muntar i mantenir les instal·lacions, maquinària i equips de l’explotació ramadera.

 

Competència general:
Manejar el bestiar equí i realitzar les cures a aquest, així com utilitzar i mantenir les instal·lacions, maquinària i equips, per a aconseguir un òptim estat general dels animals i un ambient adequat en els llocs d’ubicació d’aquests, atenent criteris de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

Entorn Professional:
Àmbit professional:
Desenvolupa la seva activitat professional en l’àrea o departament de producció de grans, mitjanes i petites empreses d’àmbit públic o privat, tant per compte propi com aliena, relacionades amb la cria, ensinistrament, munta i exhibició d’equins.

Sectors productius:
Se situa en el sector agrari, dins del subsector ramaderia d’equins, en les següents activitats productives:
Explotacions de bestiar equí; Centres d’ensinistrament, domatge i entrenament de bestiar equí; Escoles i clubs d’equitació; Centres de pupil·latge, descans i recuperació de bestiar equí; Empreses i entitats associades a esdeveniments, espectacles, demostracions eqüestres, activitats recreatives, esportives i terapèutiques (*hipoterapia); Empreses de servei relacionades amb el sector; Dipòsit de sementals i Eguades de l’Estat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
6209.1051 Treballador de la cria de cavalls.
Empleat per a la cura i maneig del bestiar i instal·lacions en explotacions ramaderes equines.
Empleat per a la cura i maneig del bestiar equí en altres instal·lacions ramaderes.
Empleat en empreses de servei relacionades amb el sector.
Durada en hores de la formació associada: 590 hores.
Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives
MF0719_2 (Transversal): Alimentació, maneig general i primers auxilis al bestiar equí. (90 hores)
MF0720_2: Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí. (90 hores)
MF0721_2: Maneig del bestiar equí durant la seva reproducció i recria. (180 hores)
• UF0502: Maneig dels sementals. (30 hores)
• UF0503: Maneig de les egües reproductores i poltres lactants. (90 hores)
• UF0504: Maneig del bestiar equí durant el seu deslletament i recria. (60 hores)
MF0722_2: Preparació i condicionament del bestiar equí per a la seva presentació en exhibicions i concursos. (60 hores)
MF0006_2 (Transversal): Instal·lacions, maquinària i equips de l’explotació ramadera. (90 hores)
MP0108: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Cures i maneig del cavall. (80 hores)

Nivell de qualificació Professional: 2


DESCARGAR PDF