L’objectiu d’aquest curs és la formació dels alumnes en matèria de benestar animal durant el transport, així com garantir els coneixements per a les pràctiques operatives i la instrucció d’un coneixement adequat de la normativa vigent i saber del comportament natural de les diferents espècies.
– INSCRIPCIONS: Per inscriure’s i emplenar el formulari premi aquí.
– DATES: El curs es realitzarà els dies 20, 21, 22, 25 i 27 de juny de 2024. Els dies 20, 21, 25 i 27 de juny de 2024 l’horari serà de 16.30 ha 20.30 h. El dia 22 de juny l’horari serà de les 09.00 ha 13.00 h. El dia 27 de juny l’alumnat realitzarà l’examen escrit de les 19.00 ha les 20.30 h.
– CONTINGUT: El contingut del curs basat en: Reglament (CE) 1/2005 del Consell, de 22 de desembre del 2004. D4/2010, del 15 de gener
• RD542/2016 del 25 de novembre. Durada: 20 hores.
MÒDUL 1. Introducció (1 hora).
1. Distribució del material.
2. Introducció a la legislació sobre benestar animal.
3. La necessitat de la formació al benestar animal.
MÒDUL 2. Mòdul específic (13 hores).
4. Legislació sobre protecció dels animals durant el transport. Llei 8/2003; llei 6/2013 (modificada de llei 32/2007) b. RD 542/2016; Decret 4/2010 c. RD 728/2007; RD 1716/2000; RD 1515/2009 I D 804/2011 d. Resolució 6 de juny del 2014 de zones remotes.
Condicions generals del transport dels animals. Fisiologia animal, especialment necessitats d’alimentació i aigua.
Comportament animal. Concepte d’estrès. Aspectes pràctics de la manipulació dels animals. Annexos I i II del Reglament (CE) 1/2005, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes.
MÒDUL 3. Pràctiques (4 hores).
Es faran pràctiques al Club Hípic Son Molina situat al Camí de Caubet, 1, 07193 Bunyola, Illes Balears. Estudi de les condicions dallotjament danimals. Discussió de les experiències aportades a partir de possibles experiències o interessos propis dels alumnes. Tallers de treball sobre casos: Elaboració d’un pla de contingència per un viatge simulat amb alguna espècie triada per l’alumne.
MÒDUL 4. Avaluació del curs i cloenda (1 hora).
Prova – Examen del curs. Constarà duna prova tipus test de 24 preguntes i 4 possibles respostes, i 1 pregunta a desenvolupar, cada resposta errada resta 0,25 punts.


DESCARGAR PDF