Garrofa

Santa Maria, 11 d’agost 2023.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears en referència a les diferents notícies aparegudes a premsa aquesta setmana respecte a la situació de la campanya de garrofa que acaba de començar vol donar suport total i absolut a les decisions preses en el marc dels Consells Rectors de les cooperatives associades, constituïdes per productors.

Les cooperatives prenen aquestes decisions amb total transparència tan cap als seus socis com cap a la resta del sector. Estan preses amb l’objectiu de complir amb la Llei de Cadena Alimentària 16/2021 i garantir que, per norma general, els socis puguin cobrir els seus costos de producció tant de garrova com de tots els productes que entreguen a les cooperatives.

A més, donat el sistema de gestió de les cooperatives i la necessitat de prendre els acords que afecten a les campanyes de recollida amb la participació dels socis i els Consells Rectors, les cooperatives han estat les primeres en publicar els seus preus de referència per l’inici d’una campanya incerta.

Les nostres entitats regulen els preus de mercat de diferents productes, millorant les condicions general pels productors de les Illes Balears i , per definir els preus, es tenen en compte diferents factors com, en el cas de la garrofa, el preu de trossejat, del garrofí, els costos de producció.

A la dècada de 2010 a 2020 els preus mitjans de la garrofa marcats per la llotja de Reus varen ser d’entre 0,15€/Kg i els 0,54€/Kg, mentre que a les Illes Balears els preus han estat lleugerament superiors. Les campanyes de 2021 i 2022 han estat marcades per uns preus molt elevats de la garrova degut a l’alta demanda del garrofí per part de la indústria alimentària amb moviments especulatius al producte, marges indignes als diferents eslavons de la cadena…

Aquesta situació a donat lloc a uns valors excessivament alts que se ha estat informant en totes les ocasions que ha estat possible. Com a conseqüència, aquesta campanya de 2023 comença amb una gran quantitat de producte emmagatzemat, sense preus de referència de llotja d’Espanya pel garrofí des de gener de 2023 i sense cap garantia de manteniment de preus.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears anima a recordar també que com més entrega de producte es faci a mans de les cooperatives, més possibilitat hi ha de retorns cooperatius a posteriori. A més, animen els agricultors a seguir endavant amb la campanya i manté el seu ferm compromís de defensar els productes de les Illes Balears.