Madrid, 24 de novembre – Després de més de 3 anys de negociació, el ple del Parlament Europeu (PE) ha ratificat a Estrasburg la reforma de la PAC que s’aplicarà a partir de 2023, aprovant per una folgada majoria els reglaments de plans estratègics, el reglament horitzontal i el reglament de la OCM de Mercats Agraris. D’aquesta manera s’obre la porta al fet que Espanya present el seu Pla Estratègic PAC i el sector aconsegueixi un marc estable per als pròxims anys.

La nova reforma inclou qüestions positives, moltes d’elles coincidents amb les propostes de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya. Entre elles destaquen la incorporació de les intervencions sectorials, que fomenten l’estructuració econòmica del sector a través de les Organitzacions de Productors (OPs) perquè aquests avancin en la cadena de valor i l’equilibrin a través del desenvolupament de Plans Operatius cofinançats amb fons comunitaris, la qual cosa suposa estendre el sistema de Fruites i Hortalisses a altres sectors.

També s’inclouen qüestions importants per als cultius mediterranis, com el manteniment del sistema de Fruites i Hortalisses basat en OPs sense límit pressupostari, la inclusió de l’oli d’oliva en l’article 167 de la OCM de Mercats Agraris per a millorar la seva regulació en temps de crisi, o l’extensió del sistema d’autoritzacions de plantació en la vinya fins a 2045.

No obstant això, el sector productor haurà de fer front a grans reptes mediambientals i climàtics expressats en les estratègies De la Granja a la Mesa i per a la Biodivesidad 2030, que busquen el canvi del model productiu cap a una major exigència mediambiental, al mateix temps que les cooperatives agroalimentàries i els seus socis hauran de millorar la seva eficiència productiva i econòmica per a poder continuar sent rendibles en el mercat.

La nova PAC compta amb objectius mediambientals molt ambiciosos, la qual cosa es coneix com la “arquitectura verda”, que inclou la condicionalitat reforçada, que suposa la inclusió de l’actual greening com una obligació per al productor sense ajudes vinculades, i el disseny dels eco-esquemes, que implicaran pagaments compensatoris per a aquells productors que decideixin incloure pràctiques mediambientals en les seves explotacions quan aquestes van més enllà de la legislació bàsica en matèria de sostenibilitat ambiental.

Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya està plenament compromesa amb el Pacte Verd de la UE i la lluita contra el canvi climàtic, però crida l’atenció sobre la necessitat d’una bona planificació econòmica en el mercat, inversió pública i temps per a aplicar-la, on les cooperatives seran fonamentals perquè tots els productors es puguin pujar al vaixell del nou model productiu.

També és necessari continuar treballant a reequilibrar la cadena de valor per a repartir els costos del canvi de manera justa, i que no siguin solament els productors els únics que paguin els béns públics produïts per a tota la societat.

Finalment, serà necessari la reciprocitat real en el comerç internacional a través de clàusules mirall en les importacions, perquè aquestes compleixin amb els mateixos requisits que el productor europeu des del camp fins a la taula.

Els objectius mediambientals i de canvi climàtic no s’aconseguiran en el sector agrícola i ramader si els nostres agricultors i ramaders no obtenen rendibilitat. No podrà haver-hi objectius verds amb números vermells.