Avui dia 15 d’octubre celebrem el dia internacional de la Dona Rural que en aquesta ocasió porta per lema “La dona rural, productora de aliments sans per a tots”. Un lema al meu judici molt encertat perquè el paper de les agricultores i ramaderes és produir aliments sans i assegurances amb els quals proveir les necessitats de la societat. Aquest paper qualificat pels nostres responsables polítics com a estratègic durant la pandèmia, i que a més respon al repte dos dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles, ens ha de fer reflexionar sobre la importància de la dona per al futur de l’alimentació i del territori rural, i la necessitat que comptin amb les mateixes oportunitats que els homes.

I aconseguir aquestes oportunitats és un dels objectius que tenim en l’Associació de Dones de Cooperatives Agro-alimentàries, AMCAE. Des de l’organització, les nostres federacions regionals i cooperatives treballem per a posar en valor el treball, la dedicació i l’esforç que desenvolupen cada dia totes les dones, agricultores i ramaderes, sòcies de cooperatives.

Aquest esforç s’ha plasmat en què actualment les dones representen el 27% de la base social de les cooperatives, un 8% formen part dels consells rectors i un 4,4% són presidentes de cooperatives i un 10,4% en llocs de direcció. Si bé aquestes xifres són insuficients, és cert que observem un avanç més qualitatiu que quantitatiu, la qual cosa sens dubte ens anima a continuar amb la labor de formació i assessorament a les nostres sòcies, per a motivar la seva emprenedoria i lideratge, i aconseguir una major participació en els òrgans de govern de les nostres cooperatives.

Sens dubte, la labor de AMCAE ha generat entre les nostres cooperatives i federacions regionals un major grau se sensibilització que ha permès crear una estructura com és el Grup de Treball d’Igualtat de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, amb el qual pretenem avançar en la línia de la igualtat de gènere i en una major participació de la dona cooperativista.

Però la nostra labor no es queda només en la formació i informació, AMCAE té cada vegada una major presència institucional, perquè creiem que hem de defensar i impulsar el canvi no sols a nivell intern, sinó també des de totes les institucions on es decideix el paper de la dona. Així, mantenim una contínua col·laboració amb l’Institut de les Dones desenvolupant un programa de més de 40 actuacions encaminades a aconseguir una major representació de dones en els òrgans de decisió de les cooperatives agroalimentàries; i amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, treballem per a dur a terme un conjunt d’11 actuacions que, sota el títol “Dones de cooperatives: agents de canvi per al sostenibilitat del rural”, ens permetrà arribar a més de 300 dones de l’entorn rural;  i a més participem en el Grup de Treball de Dones del Fòrum de Cohesió Territorial per a abordar el repte demogràfic i aportar possibles solucions a la despoblació.

I aquest paper d’altaveu de les nostres dones cooperativistes ha fet que fem el salt als fòrums europeus, on igual que la PAC es defineixen les polítiques transversals per a tots els països de la UE. Des de la vicepresidència del Grup de Treball de Dones del COPA-COGECA i en el Comitè Consultiu de la Comissió Europea sobre igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, que depèn de la Direcció General de Justícia, hem proposat actuacions concretes, amb la nostra visió rural i cooperativa, que permetin abordar els reptes i obstacles que avui dia continuen impedint una igualtat efectiva entre homes i dones.

Tenim importants reptes i obstacles que superar en els pròxims anys. Som productores, mantenim el món rural i alimentem a l’urbà, i volem participar de manera activa en la presa de decisions i en els llocs de responsabilitat i de representació, per això és important que en aquest dia se’ns reconegui i valori el nostre paper, i sobretot es posin a la nostra disposició les eines necessàries perquè tinguem les mateixes oportunitats que els nostres companys cooperativistes.

Jerònima Bonafé. Presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears i de l’Associació de Dones de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya