Santa María, 25 de novembre de 2021 .-  La cooperativa Sant Antoni d’Eivissa avui fa 70 anys!!!
La cooperativa ho ha celebrat convidant a bunyols i xocolata als clients.

El model cooperativo s’adapta a les necessitats dels socis i socis, regulada per la Llei de societats cooperatives de 1999. Això fa que les cooperatives avancin i compleixin anys.

Molt d’anys!!!