DONES I COOPERATIVES: PARTICIPAR PER A CRÉIXER, PARTICIPAR PER A TRANSFORMAR

PORRERES, 12 de maig de 2022.
PROGRAMA
10,00 h Bienvenida i presentació jornada.
Jerònima Bonafé Ramis. Presidenta Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears.
Paloma Jimena Medina. Ponent i dinamitzadora.
10.15 h Dinàmica de presentació de les persones participants.
10,30 h El paper de dones i homes en l’actual sistema productiu i
econòmic. Qui fa què? Qui decideix què? Debat sobre els resultats
de la dinàmica.
Ponent: Paloma Jimena Medina.
11,30 a 12,00 h: Presentació sobre Participació i Lideratge de les dones en
els àmbits de decisió en les associacions agràries, cooperatives, SATS, etc.
Ponents: Paloma Jimena Medina. Dinamitzadora.
Laura Sansó. Tècnica Igualtat C. A. Illes Balears.
12,00-12,15 h Pausa
12,15-14,30 h Conclusions: Necessitats i estratègies per a aconseguir la
incorporació de les dones sòcies de cooperatives als àmbits de presa de decisions
a partir de la realitat de cada entitat sòcia.
Ponent: Paloma Jimena Medina
Moderadora: M.ª Francisca Parets. Directora-Gerent C.A. Illes Balears.
Avaluació del taller.

Incripciones a través del correu de cooperatives@agroalimentaries.es