En la 30 Assemblea General de CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, després de la celebració de la seva Assemblea Electoral, s’han donat a conèixer les dues noves vicepresidències de CEPES que des de maig 2022 ocupen Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears i representant de Cooperatives Agro-Alimentàries Espanya i Leire Muguerza de MONDRAGON Corporation, després de la sortida de José Montes i Javier Goinetxea.

 

Jerònima Bonafé ostenta, a més de la vicepresidenta del CEPES, la presidència de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, la secretaria del Consell Rector de Cooperatives Agroalimentàries de España i la presidència de l’Associació de Dones Cooperatives Agroalimentàries de España (AMCAE) i també forma part en la Comissió Permanent del Consell Econòmic i Social (CES).