Santa María, 22 de setembre 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha celebrat aquest matí la seva Assemblea General Extraordinària, procedint-se a la renovació de càrrecs del Consell Rector ja que es compleixen els quatre anys des de les últimes eleccions. S’han elegit els nous càrrecs de presidència, vicepresidència, secretària, tresorer, vocals i interventors de l’entitat.

Han estat cridades a votar les 33 cooperatives i SAt’s sòcies de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears perquè puguin exercir el seu vot de les candidatures tancades.

L’Assemblea ha reelegit aquest dijous a Jerònima Bonafé Ramis com a presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears per altres quatre anys. El sector agroalimentari després d’un dur any per l’impacte del coronavirus ha tornat a confiar en Bonafé per a liderar els reptes futur que té el sector, basat en la digitalització i la innovació. Bonafé porta com a presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears des de 1998.

“Cal continuar treballant per a continuar posicionant el sector agroalimentari entre la societat de les illes. Hem demostrat, més si cap durant aquest any que som una activitat més que necessària per al nostre territori. El compromís de les cooperatives amb la societat s’ha posat de manifest amb multitud d’iniciatives de col·laboració dels seus socis. Hem de continuar treballant intensament per a afrontar el futur amb optimisme i amb força. Ens queden reptes molt importants que afrontar, com és el de poder disposar d’una PAC justa per a les Illes que compensi els nostres sobrecostos d’insularitat, i continuar demostrant el que millor sabem fer: produir, transformar i distribuir aliments i garantir el proveïment de productes de qualitat a la societat” ha explicat en el seu discurs la reelegida presidenta.

 

Noves dones en la Junta Rectora de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears
Després de la renovació de càrrecs, Cooperatives compta amb tres dones dins del Consell Rector en càrrecs de Presidenta, Tresorera i Vocal, i una dona com a interventora.

Destacar el relleu generacional del nou Consell, donada la incorporació de dues persones joves agricultores de la comissió de joves cooperativistes, Margalida Segui i José Juan Fullana Barber, i per primera vegada en el Consell estan representades cooperatives de totes les illes de Balears, inclosa Formentera.

Els sectors representats en el nou Consell Rector són: Sector lacti i ramader de boví i oví, sector de les fruites i hortalisses, sector de la fruita seca, sector de l’oli i oliva de taula, sector cerealista i de subministraments.

A més, durant l’Assemblea Extraordinària també s’ha triat a la resta dels membres del Consell Rector de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears que estarà format per: Jerònima Bonafé, reelegida presidenta. Santiago R. Lafuente Mir (SCL COINGA) com a vicepresident. Pere Joan Oliver Orell (Cooperativa Sant Bartomeu de Sóller) com el secretari general de l’entitat, Margalida Seguí Villalonga (Cooperativa Bessoner) exercirà com a tresorera.

I com a vocals: José Juan Fullana Barber (Cooperativa Sant Martí de Mercadal); Carlos Torres Florit (Cooperativa del Camp de Menorca); José Mayans Marí (Agroeivissa); Marcos Ribas Torres (Cooperativa del Camp de Menorca); Miguel Gual Pons (Cooperativa Camp Mallorquí); Joan Mora Adrover (Cooperativa Agrícola de Porreres) i Isabel Vicens Gelabert (Agromallorca SAT).

Exerciran les funcions d’interventors: Frances Truyol Olives (Cooperative Sant Bartomeu de Ferrerires); María Ribas Roig (Cooperativa Sant Antoni de Portmany) i Martí Solivelles Ferrer (Cooperativa Pagesa de Polllença).

Consejo Rector de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears
Consell Rector de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears