Santa María, 14 de maig 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears participa amb una representació en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears, ha entrat a formar part en la Comissió Permanent del Consell Econòmic i Social (CES), càrrec que ocuparà durant els pròxims dos anys.

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, segons l’article 78 de l’Estatut d’Autonomia, està definit com “l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social”. La Comissió Permanent, de la qual Bonafé forma part, és l’òrgan de suport al Ple.

Bonafé també ha estat triada suplent de l’àrea de la comissió d’ocupació i relacions laborals del CES. En aquest grup de treball les àrees d’actuació són les següents: polítiques actives per a l’ocupació, relacions i riscos laborals, ocupació i Seguretat Social, formació professional i polítiques d’ocupació relacionades amb els fons estructurals de la Unió Europea.

Jerònima Bonafé també participa en CES Espanya i aquest dimecres va estar en la presa de possessió d’Antón Costas com a President del Consell Econòmic i Social d’Espanya i de Soledad Serrano com a Secretària General.

Jerònima Bonafé ostenta, a més dels càrrecs ja esmentats en el CES i la presidència de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, la secretaria del Consell Rector de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya i la presidència de l’Associació de Dones Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya (AMCAE).