Sectors

D'ACTIVITAT

L’activitat sectorial de Cooperatives agro-alimentàries s’estructura en 9 consells sectorials, dels quals 3 són ramaders i 6 són agrícoles.