Sectores

DE ACTIVIDAD

L’activitat sectorial de cooperatives agro-alimentàries s’estructura en 9 consells sectorials: 3 ramaders i 6 agrícoles.