Programa de Formació per a Consells Rectors 2024

En virtut del Conveni entre Cooperativas Agro-alimentarias de España i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació s’inicia el Programa  d’Actuacions 2024 per al desenvolupament de diverses activitats de millora de la competitivitat i modernització de les cooperatives agroalimentàries i per a la formació, igualtat i relleu generacional dels consells rectors de cooperatives agroalimentàries, amb els següents objectius:

 • – Dotar als membres dels Consells Rectors d’eines, coneixements i habilitats per millorar la seva professionalització i facilitar l’exercici de les seves funcions.
 • – Millorar les habilitats dels membres dels Consells Rectors en les seves funcions quotidianes, com reunions o presa de decisions.
 • – Sensibilitzar al Consell Rector cap a la necessitat de prendre decisions estratègiques per a respondre als reptes i tendències que es
  plantegen en el sector.
 • – Millorar el funcionament de les societats cooperatives com a sistemes empresarials competitius.
 • – Adaptar-se als continus canvis de l’entorn, superar els reptes d’un mercat cada dia més obert i global, al mateix temps que aprofitar les oportunitats de forma eficient i sostenible.
 • – Formar als futurs consellers, prioritàriament joves i dones, per assegurar el bon funcionament futur de les cooperatives.
 • – Es pretén també, afavorir i/o profunditzar en els processos d’integració cooperativa en curs o en projecte, amb el propòsit de fomentar formules que propiciïn un major grau d’eficiència i integració empresarial.
 • – Afavorir el coneixement entre les distintes persones i cooperatives, com a base per a generar la necessària confiança que propiciï processos de cooperació empresarial de caràcter supra-autonòmic.

Tipologia de les actuacions

El Pla de Formació de Consells Rectors està dirigit a membres de consells rectors i futurs rectors de cooperatives i altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, de la totalitat del territori de l’Estat Espanyol.

Les accions formatives programades, sota la modalitat presencial o online, constaran de mòduls formatius adaptables a les necessitats específiques de les cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, destinatàries de la formació.

Les accions formatives, presencials i no presencials, tindran una duració mínima de 8 hores que, segons la modalitat, podran ser impartides en una o varies jornades. El número mínim d’alumnes serà de 8, encara que amb algun matís a tenir en compte. El contingut de cada taller estarà format per un o varis mòduls dels que es detallen a continuació, amb una duració mínima de 2 hores per mòdul.

 1. MÒDUL D’ANÀLISI DE LES NECESSITATS FORMATIVES DE L’ENTITAT
 2. MÒDUL MARC JURÍDIC DEL COOPERATIVISME-I
 3. MÒDUL MARC JURÍDIC DEL COOPERATIVISME-II
 4. MÒDUL RÈGIM ECONÒMIC DEL COOPERATIVISME-I
 5. MÒDUL RÈGIM ECONÒMIC DEL COOPERATIVISME-II
 6. MÒDUL COMPETÈNCIES EMPRESARIALS BÀSIQUES: PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA-I
 7. MÒDUL COMPETÈNCIES EMPRESARIALS BÀSIQUES: PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA-II (treball en equips)
 8. MÒDUL COMPETÈNCIES EMPRESARIALS BÀSIQUES: MARKETING-I
 9. MÒDUL COMPETÈNCIES EMPRESARIALS BÀSIQUES: MARKETING-II
 10. MÒDUL COMPETÈNCIES EMPRESARIALS BÀSIQUES: QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA.
 11. MÒDUL COMPETÈNCIES EMPRESARIALS BÀSIQUES: MEDI AMBIENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
 12. MÒDUL COMPETÈNCIES EMPRESARIALS BÀSIQUES: IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES EN COOPERATIVES.
 13. MÒDUL COMPETÈNCIES EMPRESARIALS BÀSIQUES: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
 14. MÒDUL SECTOR AGROALIMENTARI-I
 15. MÒDUL SECTOR AGROALIMENTARI-II
 16. MÒDUL HABILITATS DIRECTIVES-I, II, III, y IV
 17. MÒDUL INTEGRACIÓ COOPERATIVA.
 18. REPTES I ESTRATÈGIES DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA I L’ENTORN SOCIOECONÒMIC.
 19. FINANCIACIÓ I ANÀLISI D’INVERSIONS.
 20. FÓRMULES DE COOPERACIÓ EMPRESARIAL.
 21. MODEL DE NEGOCI DE LA COOPERATIVA.
 22. INTERNACIONALITZACIÓ.
 23. INNOVACIÓ I TIC.
 24. RESPONSABILITAT SOCIAL COOPERATIVA.
 25. EL PLA DE COMUNICACIÓ.
 26. EL GOVERN DE LA COOPERATIVA.
 27. CASOS D’ÈXIT, VISITES TÈCNIQUES NACIONALS O INTERNACIONALS

Més informació

Aquestes actuacions formatives estan finançades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,

Les cooperatives interessades en realitzar activitats formatives poden sol·licitar més informació a:

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears

C/Guillem Bujosa Rosselló, 1A, 1.ª Planta, despatx 2 – 07320 – Santa Maria

Lsanso@agroalimentaries.es Tel.: 971 725180


DESCARGAR PDF