Santa María, 24 de setembre 2021 .- L’Associació de Dones de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, AMCAE amb la seva filial en Balears ha organitzat aquest matí la jornada en línia sota el títol “ Dones de Cooperatives: Agents de canvi per a la sostenibilitat del rural”, dirigit especialment a les dones del sector cooperatiu agroalimentari.

Aquest programa, que compta amb la col·laboració del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), respon a les necessitats de les dones de l’entorn rural, amb especial atenció a les quals pertanyen al moviment cooperatiu. Aquesta jornada pretén oferir noves oportunitats, tant formatives com informatives, per a posicionar a les dones sòcies en llocs de representativitat i governança de les cooperatives. A més, es s’han tractat altres qüestions que poden interessar a les sòcies de les diferents zones, com les oportunitats que presenta la nova PAC per a les dones del sector o la Llei de Titularitat Compartida.

Jerònima Bonafé, Presidenta de AMCAE Associació de Dones de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya i Presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha fet una contextualització i presentació de la jornada que ha estat dirigida per Mª Francisca Parets, directora gerent de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears.

Mar Mas Iglesias, Cap de Gabinet Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. En la seva intervenció Mes ha explicat la Llei de Titularida compartida i com afecta a Balears. A més ha recordat que té bonificiaciones en la Seguretat Social. Com a dada ha aportat que s’estan inscrivint noves explotacions en Balears, per sobre de la mitjana nacional.

Gabriel Trenzado Falcón, coordinador dels Serveis Tècnics de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya ha analitzat l’observatori del cooperativisme espanyol per a descriure les novetats de la PAC: Socialment més sotenible i amb més oportunitats per a les dones del sector agroalimentari. Explicant que “el pagament retributiu de la PAC estarà bonificat per ser dona titular d’una explotació. I bonificat un 10% per ser dona jove”.

La part més emotiva de la jornada han estat les experiències d’èxit liderats per dones sòcies de cooperatives de Balears. Marina Cardona Baos de la finca ecològica Sant Josep, Ca Puvil associada a la cooperativa Ecofeixes i l’experiència de Margalida Seguí Villalonga, presidenta de la cooperativa Bessoner i recentment nomenada tresorera de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears. Ambdues han posat en valor posant la necessitat de la cooperació i formar part de xarxes, moviments associatiu, que l’ajuda a avançar

Per part seva, Laura Sansó Simón, responsable Formació i Igualtat de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha fet una anàlisi de la situació de la igualtat en Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears aportant dades i les passades i futures línies d’actuació. Amb l’objectiu de AMCAE Balears és augmentar la presència de dones en els òrgans de decisió de les cooperatives agroalimentàries d’Illes Balears”.

Jerònima Bonafé ha destacat en la clausura que “la transferència de coneixements és fonamental i aquest pas l’hem de donar les dones des de les cooperatives. Costa canviar les coses, però les dones han de fer el pas des de les seves explotacions”.